Kombatanci ponawiają prośbę do Prezydenta RP o pozbawienie stopni wojskowych i odznaczeń państwowych członków WRON

Kombatanci ponawiają prośbę do Prezydenta RP o pozbawienie stopni wojskowych i odznaczeń państwowych wszystkich członków Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. Apel do Andrzeja Dudy, przed kolejną rocznicą wprowadzenia stanu wojennego, skierowało Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie.

Przypomniano, że WRON w 2012 r. została uznana wyrokiem sądu w Warszawie za związek przestępczy o charakterze zbrojnym pod kierunkiem gen. Wojciecha Jaruzelskiego.

Rada ta służyła sowieckim interesom, a więc w oczywisty sposób była wrogą Polsce instytucją działającą w celu stłumienia niepodległościowych dążeń rodaków. Dlatego w przypadku członków WRON wystarczy ten wyrok sądowy, aby wymierzyć im sprawiedliwość po wielu latach – mówił rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych dr Jerzy Bukowski.

– Była już w parlamencie w zeszłym roku przyjęta uchwała o pozbawianiu stopni wojskowych osób i żołnierzy rezerwy, którzy w latach 1943-1990 swoją postawą sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu, ale prezydent Andrzej Duda ją zawetował. Nam natomiast od początku nie chodziło o to, żeby rozliczyć wszystkich żołnierzy od roku 1943 do 1990, tylko o to, aby w sposób niejako symboliczny pozbawić nie tylko stopni wojskowych, ale także i odznaczeń państwowych wszystkich członków Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, ponieważ ona symbolizuje wielką zbrodnię na narodzie polskim, jaką był stan wojenny – podkreślił dr Jerzy Bukowski.

Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie od lat apeluje o pozbawienie stopni wojskowych Wojciecha Jaruzelskiego i Czesława Kiszczaka.

Dr Jerzy Bukowski podkreśla, że nie może być tak, że stopień generała mają jednocześnie ewidentni zdrajcy i jeden z największych bohaterów Polski i świata Ryszard Kukliński.

RIRM

drukuj