Kolejne przesłuchania komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji

Trwa kolejna rozprawa przed komisją weryfikacyjną ds. warszawskiej reprywatyzacji. Posiedzenie to kontynuacja wątku nieruchomości przy ul Twardej 8/10. W wyniku decyzji władz ratusza z kwietnia 2014 r. z nieruchomości przy ul. Twardej 8/10 przenieść musiało się jedno z najlepszych stołecznych gimnazjów.

Swoje zeznania składa dziś Marcin Bajko, były dyrektor Biura Gospodarki Nieruchomościami miasta Warszawy. Rozpoczął od wolnej wypowiedzi, w której odniósł się do poniedziałkowych zeznań byłych pracowników ratusza.

Marcin Bajko wskazał, że prezydent stolicy miała pełną wiedzę dotyczącą decyzji reprywatyzacyjnych. Świadek zeznał, że „była duża presja na ich wydawanie”.

Były dyrektor BGN powiedział, że dziwią go wypowiedzi medialne władz miasta, w których włodarze zaprzeczają jakoby znali kulisy reprywatyzacji. Marcin Bajko stwierdził, że Hanna Gronkiewicz-Waltz w rozmowie z nim odniosła się do sprawy gimnazjum przy ul. Twardej mówiąc, że „nie trzeba szkół w Śródmieściu”.

Wiedza prezydenta była bezpośrednia i nie ulega to wątpliwości. Zespół koordynacyjny podejmował decyzje. Sprawa ul. Twardej również była przedmiotem tego zespołu i tam zostały odpowiednie decyzje podjęte. Mieliśmy 66 kontroli w BGN, mieliśmy 12 audytów wewnętrznych i 4 audyty jakości, które były w zakresie gospodarki nieruchomościami. Nie muszę mówić, że duża część z tych spraw dotyczyła reprywatyzacji, bo one były prawie najważniejsze w Biurze – mówił Marcin Bajko.

Na rozprawie nie stawiła się prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz ani żaden reprezentant ratusza.

Jako strona postępowania na posiedzeniu miał pojawić się Maciej M., „handlarz roszczeń”. W kwietniu 2014 r. w wyniku decyzji reprywatyzacyjnej władz miasta otrzymał on prawo do nieruchomości przy ul Twardej 8/10. Maciej M. na rozprawie się jednak nie stawił. Jednocześnie zgłosił wniosek o uchylenie korzystnych dla niego decyzji ratusza.

Zuzanna Dąbrowska/RIRM

drukuj