fot.episkopat.pl

Kolejne posiedzenie ws. Funduszu Kościelnego

Dziś odbędzie się kolejne posiedzenie zespołów ekspertów stron kościelnej i rządowej w sprawie Funduszu Kościelnego. Spotkanie odbędzie się w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji.

Chodzi o zastąpienie Funduszu Kościelnego dobrowolnym odpisem podatkowym. Rząd proponuje, aby jego wysokość nie przekraczała 0,3 proc. podatku dochodowego. Ponadto Kościół miałby samodzielnie płacić składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne duchownych.

Strona kościelna jest jednak skłonna zaakceptować odpis podatkowy w wysokości 0,6 – 0,5 proc.

– Stare rozwiązanie prawne, bo ponad 60-letnie, czyli Fundusz Kościelny chcemy z inicjatywy strony kościelnej przekształcić w nowoczesne prawo. Kto będzie chciał, będzie miał możliwość wsparcia kościołów i związków wyznaniowych, częścią swojego podatku, który płaci – powiedział ks. Józef Kloch, rzecznik prasowy KEP.

Wartym przypomnienia jest fakt, że premier Donald Tusk zapowiedział już wcześniej, że to Sejm zlikwiduje Fundusz Kościelny. Jego rzecznik Paweł Graś zapewnia jednak, że premier nie chce pominąć konsultacji z Kościołem. Rzecznik KEP wyklucza wręcz taką możliwość.

– Chcę podkreślić, że ten temat, a więc rozwiązanie prawne między Kościołem, a rządem, to kompetencje Komisji Konkordatowej. Jest ustalony sposób procedowania. Są najpierw rozmowy, potem umowa między Kościołem, a rządem i uchwalenie ustawy w Sejmie; tak mówi prawo. Rozstrzygniecie od razu w Sejmie – to droga na skróty. Po co iść na skróty przez jezdnię, skoro są pasy dla pieszych – podkreślił ks. Józef Kloch.

RIRM

drukuj