fot. flickr.com

KGP: pół miliona zgłoszeń w ramach Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa

Blisko pół miliona – tyle zgłoszeń od mieszkańców o dokuczliwych zdarzeniach wpłynęło dotychczas za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Wskazują na to dane Komendy Głównej Policji, do których dotarł dziennik „Rzeczpospolita”. Gazeta napisała, że prawie połowa tych zgłoszeń się potwierdza.

Z policyjnej aplikacji korzystają najczęściej mieszkańcy województw: małopolskiego, śląskiego i dolnośląskiego.

Zgłoszenia dotyczą zazwyczaj zdarzeń niemających charakteru kryminalnego. Chodzi np. o nadużycia drogowe, złe oznakowanie na drogach czy picie alkoholu w niedozwolonych miejscach.

W ocenie wiceszefa MSWiA Jarosława Zielińskiego, Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to bardzo dobre i udane przedsięwzięcie.

– Dzięki temu informatycznemu narzędziu w Polsce i w poszczególnych miejscach, gdzie żyjemy, gdzie przebywamy, pracujemy, posyłamy dzieci do szkoły, uczestniczymy w imprezach sportowych, społecznych, kulturalnych, jest bezpieczniej. Policja wiedziałaby – przy całym jej profesjonalizmie – znacznie mniej o zagrożeniach, gdyby właśnie nie ta chęć i wola dzielenia się tymi informacjami o zagrożeniach ze strony obywateli. To zaufanie do policji, które powoduje, że obywatele dzielą się z nią swoimi informacjami, jest bardzo cenne, bo policja – na to wskazują doświadczenia nie tylko polskie, ale przede wszystkim i innych krajów – wtedy osiąga dobre efekty, kiedy pracuje dla ludzi, dla społeczeństwa w sposób uczciwy, rzetelny, zgodny z najwyższymi standardami, ale również wtedy, kiedy ma zaufanie i poparcie społeczeństwa, które pomaga policji wykonywać jej zadania – podkreśla Jarosław Zieliński.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest cały czas aktualizowana o informacje czerpane z policyjnych systemów informatycznych oraz informacje pozyskiwane od obywateli m.in. w trakcie bezpośrednich kontaktów z nimi czy za pomocą internetowej platformy.

Za pośrednictwem aplikacji internauci mogą anonimowo zgłaszać policji miejsca, gdzie dzieje się coś złego. Funkcjonariusze w przeciągu tygodnia muszą sprawdzić te sygnały i podjąć działania nakierowane na ich eliminację.

Program uruchomiony został w październiku 2016 roku.

RIRM

drukuj