fot. pl.wikipedia.org

Jubileusz 400-lecia Zakonu Pijarów

Pod hasłem „Głosić, przemieniać, wychowywać” od niedzieli 27 listopada zakon pijarów rozpoczyna świętowanie Kalasantyńskiego Roku Jubileuszowego, związanego z rocznicą 400 lat istnienia zakonu oraz 250. rocznicą kanonizacji swego założyciela, św. Józefa Kalasancjusza.

„W naszym logo jubileuszowym pojawiają się trzy słowa: głosić, przemieniać, wychowywać, i one praktycznie streszczają lapidarnie istotę naszego posłannictwa, sens istnienia naszego zakonu. Jesteśmy, aby głosić – dobrą nowinę, prawdę o człowieku, o Bogu – i w ten sposób przemieniać, zarówno człowieka, jak i społeczeństwa. I to wszystko prowadzi do tego procesu – wychowywania, ale wychowania integralnego, całego człowieka, nie tylko w zakresie przekazywania wiedzy” – mówił w sobotę podczas konferencji prasowej z okazji jubileuszu przełożony Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów o. Józef Matras.

„Jako pijarzy wpisujemy się jako cząstka całego Kościoła w dzieło wychowania młodego pokolenia” – dodał prowincjał.

Jak poinformował koordynujący pracę szkół pijarskich w Polsce o. Sławomir Dziadkiewicz, w Polsce szkoły pijarskie znajdują się w siedmiu miastach w Polsce – w Elblągu, Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Bolesławcu, Łowiczu, Katowicach. Uczęszcza do nich blisko 3,5 tys. uczniów, a pracuje ponad 500 osób.

Szkoły te osiągają wysokie wyniki w egzaminach zewnętrznych (egzamin 6-klasisty, gimnazjalny, maturalny) i osiągają wysoki poziom nauczania – dzięki rozszerzaniu siatki godzin, proponowaniu dodatkowych zajęć oraz dzięki współpracy z rodzicami – podał o. Dziadkiewicz.

„Myślę, że nie można mówić o historii szkoły, nie mówiąc o Kościele katolickim. Właściwie Kościół katolicki był promotorem szkół, poprzez np. misjonarzy, którym nie chodziło o uczenie religii, ale o formację całego człowieka” – podkreślił ks. kard. Zenon Grocholewski, wieloletni prefekt Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej.

Jak poinformował, obecnie w świecie działa ponad 200 tys. szkół katolickich, w których uczy się ponad 50 mln uczniów – i są to szkoły niezwykle cenione w swoich środowiskach, na wysokim poziomie, propagujące wychowanie integralne dla wszystkich.

„Nie wystarczy wykształcić człowieka, trzeba doprowadzić do tego, by swoją wiedzę i umiejętności chciał on przeznaczyć dla dobra człowieka. To jest sensem szkoły katolickiej” – podkreślił ksiądz kardynał.

Inauguracja Jubileuszu w Polskiej Prowincji odbyła się w sobotę w pijarskiej parafii pw. Matki Bożej Ostrobramskiej w Krakowie. Mszy św. przewodniczył ks. kard. Zenon Grocholewski.

***

Zakon pijarów – potoczna nazwa Zakonu Kleryków Regularnych Ubogich Matki Bożej Szkół Pobożnych, czyli Zakonu Szkół Pobożnych – ustanowiony przez papieża Grzegorza XV w 1621 r. Korzenie swe wywodzi jednak od roku 1597, kiedy to św. Józef Kalasancjusz otworzył pierwszą bezpłatną i powszechną szkołę podstawową w Europie.

Nazwa pijarzy pochodzi od łacińskiego słowa „pius”, co oznacza „pobożny”. Hasłem zakonu jest „Pietas et Litterae”, czyli „Pobożność i Nauka”.

W roku 1642 pijarzy pojawili się w Polsce. Zakon pijarów wniósł wielki wkład w rozwój oświaty i szkolnictwa wyższego w I Rzeczypospolitej u progu oświecenia. Założone przez nich w 1740 w Warszawie Collegium Nobilium, wobec upadku Akademii Krakowskiej było jedną z najlepszych polskich szkół wyższych.

W Polsce zakon pijarów razem ze świeckimi współpracownikami zajmuje się wychowaniem dzieci i młodzieży w szkołach i parafiach. Pijarzy od lat prowadzą także placówki edukacji nieformalnej (centra kultury, świetlice, kluby sportowe) i dzieła wspomagające (fundacje, stowarzyszenie, wydawnictwo). Obchody jubileuszu potrwają rok.

PAP/RIRM

drukuj