Jak głosować w wyborach do PE?

Zbliżają się wybory do Parlamentu Europejskiego. Aby oddać w nich ważny głos, trzeba postawić tzw. krzyżyk – w kratce po lewej stronie nazwiska kandydata na jednej z list komitetów wyborczych. 

25 maja wyborcy otrzymają kartę do głosowania w formie broszury zawierającej na kolejnych kartkach listy kandydatów zarejestrowane w danym okręgu wyborczym, w kolejności zgodnej z wylosowanymi numerami.

Na każdej liście będzie od pięciu do 10 nazwisk kandydatów. Aby oddać ważny głos, należy wpisać znak „X”, czyli krzyżyk w kratkę znajdującą się po lewej stronie nazwiska wybranego kandydata.

Każdy symbol inny niż „dwie przecinające się linie, których punkt przecięcia znajduje się w obrębie kratki” w kratce przy nazwisku kandydata spowoduje, że głos będzie nieważny. Głos będzie nieważny także wtedy, gdy wyborca w żadnej z kratek nie postawi znaku „X”.

Zagłosować można tylko na jednego kandydata. Postawienie znaku „X” przy nazwisku na więcej niż jednej liście spowoduje, że głos będzie nieważny. Do urny należy wrzucić całą kompletną kartę do głosowania.

TV Trwam News

drukuj