fot. Nasz Dziennik/Marek Borawski

Jak dokonać wpisu do rejestru wyborców?

13 października 2013 r. odbędzie się referendum w sprawie odwołania z funkcji prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz. W referendum mogą wziąć udział nie tylko osoby zameldowane w Warszawie.

Wniosek o wpis do rejestru wyborców muszą złożyć w urzędzie dzielnicy, w której zamieszkują zarówno osoby niezameldowane w stolicy, jak i te zameldowane na pobyt czasowy.

Do wniosku należy dołączyć kserokopię dowodu osobistego oraz deklarację dotyczącą miejsca zamieszkania. Wszystkie wnioski i deklaracje są do pobrania na stronie internetowej miasta stołecznego Warszawy tutaj.

Wymagane dokumenty należy złożyć najpóźniej do piątku, 11 października 2013 roku, czyli w ostatni roboczy dzień poprzedzający wydrukowanie spisów wyborczych. Jeżeli chcemy mieć pewność, że nasz wniosek zostanie wpisany do rejestru przed rozpoczęciem referendum, warto się pospieszyć i złożyć dokumenty wcześniej. Zwlekanie do ostatniej chwili może się skończyć tym, że urzędnicy nie zdążą dodać naszego wniosku do rejestru.

Urząd ma 3 dni na wydanie decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców lub o odmowie wpisania. Od decyzji urzędników można się odwołać do sądu rejonowego, w terminie 3 dni od jej otrzymania. Sąd rozpoznaje skargę w postępowaniu nieprocesowym, również w terminie 3 dni od dnia jej doręczenia. W razie wątpliwości wnioskodawcy mogą być poproszeni o udostępnienie dodatkowych dokumentów (np. umowa najmu).

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.

2. Kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

3. Pisemna deklaracja, w której wnioskodawca podaje swoje imiona, nazwisko, obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Dokument tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu).

drukuj