PAP/Wojciech Olkuśnik

IPN wydał czasopismo poświęcone relacjom polsko-żydowskim w XX wieku

Instytut Pamięci Narodowej wydał pierwszy numer czasopisma naukowego poświęconego relacjom polsko-żydowskim w XX wieku. W periodyku ukażą się teksty dotyczące między innymi tzw. legalizacji dokumentów dla ukrywających się Żydów w czasie niemieckiej okupacji.

„Polish-Jewish Studies”- to polsko-angielski periodyk, który będzie poruszał tematykę stosunków polsko-żydowskich.

– Jest to czasopismo stricte naukowe – podkreślił dr Mateusz Szpytma,  zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.

https://twitter.com/ipngovpl/status/1352197139603062784

W czasopiśmie będą zawarte różne kwestie stosunków między narodem polskim a żydowskim, które miały miejsce w XX w.

– Poruszamy przede wszystkim sprawy dotyczące II wojny światowej, ale w kolejnych numerach – numer drugi jest już po recenzjach – będziemy poruszać kwestie dotyczące dwudziestolecia międzywojennego czy okresu zniewolenia komunistycznego – wyjaśnił dr Mateusz Szpytma.

Historia polskich Żydów od wielu lat jest przedmiotem dociekań badaczy w Polsce i na świecie.

TV Trwam News

drukuj