PAP/Rafał Guz

Inwestycje edukacyjne w ramach środków z Polskiego Ładu

Ponad miliard złotych ma zostać dodatkowo przeznaczone na polską oświatę – podaje resort edukacji i nauki. To środki na modernizację i poprawę warunków kształcenia.

Stan polskich szkół to wyzwanie, przed którym od lat stoi polski rząd. W ich modernizacji mają pomóc środki z Polskiego Ładu. Mogą o nie wnioskować samorządy. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na program „Laboratoriom Przyszłości”.

– Ponad miliard złotych w perspektywie kilku miesięcy przeznaczamy na skok cywilizacyjny szkół podstawowych, na budowę nowoczesnych pracowni informatycznych, technicznych – powiedział minister edukacji i nauki, prof. Przemysław Czarnek.

Zainteresowanie programem jest duże. Ponad 85 proc. szkół podstawowych złożyło wnioski, a ich nabór jeszcze się nie skończył. Placówki mogą zgłosić się  do 15 listopada.

– Procedujemy w tym momencie, oprócz „Laboratoriów Przyszłości”, jeszcze trzy programy, na które przeznaczamy 125 mln zł – poinformował minister Przemysław Czarnek.

Program „Aktywna Tablica” ma pomóc rozwinąć kompetencje cyfrowe uczniów i nauczycieli – ma wesprzeć zakup sprzętu multimedialnego do placówek. Na ten cel w 2021 roku prawie trzy tysiące placówek otrzyma ok. 70 mln zł.

– Podstawowa kwota, którą może uzyskać szkoła, to 14 tys. zł plus 20 proc. wkładu własnego. Jeśli chodzi o placówki specjalne, będzie to kwota do 100 tysięcy złotych, ponieważ sprzęt dla nich kosztuje znacznie więcej. Szkoły, w których uczą się dzieci ze specjalnymi potrzebami, mogą uzyskać do 35 tys. zł plus wkład własny – podkreślił wiceminister edukacji, Dariusz Piontkowski.

Zespół Szkół Salezjańskich Don Bosco we Wrocławiu od lat uczestniczy w programie „Aktywna Tablica”.

– Jesteśmy wyposażeni w tablice, które służą młodzieży. One działają bardzo pozytywnie, interkatywnie i podnoszą efektywność edukacyjną –  powiedział dyrektor placówki, ks. Jerzy Babiak.

Program „Poznaj Polskę” to rządowe wsparcie wyjazdów szkolnych m.in. do muzeów czy miejsc pamięci. Pierwsza edycja cieszyła się dużym zainteresowaniem, dlatego zdecydowano się na kolejną. Już rozpoczęto nabór wniosków.

– Jest możliwość ponownego zgłaszania się do pilotażu. Dołożyliśmy kolejne 10 mln zł, a zatem budżet pilotażu podnieśliśmy z 15 do 35 mln zł – poinformował minister Przemysław Czarnek.

Stan polskiego czytelnictwa z roku na rok spada. Sytuację poprawić ma Narodowy Program Rozwoju i Czytelnictwa.

– W roku 2021 do ponad prawie 3,5 tys. placówek wychowania przedszkolnego, szkół i bibliotek pedagogicznych trafi ok 20 mln zł. Przede wszystkim pieniądze są przeznaczone na zakup książek, ale także na realizację działań promujących czytelnictwo – wyjaśnił wiceminister Dariusz Piontkowski.

Obecnie trwa nabór wniosków na rok 2022. Do rozdysponowania będzie 30 mln zł. Dodatkowe środki na inwestycje to dobre rozwiązanie – podkreślił dr Marcin Kędzierki. Politolog zwrócił jednocześnie uwagę na problem wysokiego udziału wydatków samorządów w oświacie.

– Polska szkoła z roku na rok boryka się z coraz większymi problemami finansowymi. Już dziś na edukację wydajemy 80 mld zł rocznie, natomiast jedynie 52 mld zł to są środki subwencji oświatowej, a pozostałe 30 mld zł to środki własne samorządów – wskazał dr Marcin Kędzierski.

Czas pokaże, czy szumnie zapowiadane przez ministrów programy spowodują podniesie wiedzy uczniów polskich szkół.

TV Trwam News

drukuj