In vitro – niehumanitarne

Z apelem o wprowadzenie ustawowego zakazu stosowania procedury in vitro jako „drastycznie niehumanitarnej” oraz o szerokie upowszechnienie naprotechnologii i zapewnienie jej pełnej refundacji przez NFZ zwróciło się do parlamentarzystów grono ludzi nauki.

Pod apelem do parlamentarzystów podpisało się 300 osób związanych z nauką.  W apelu podkreślono, że „życie człowieka rozpoczyna się w momencie poczęcia – to fakt biologiczny, naukowo stwierdzony”.

Autorzy stwierdzają, że procedura in vitro jest „nieodłącznie związana z niszczeniem życia człowieka w fazie prenatalnego rozwoju”, w związku z czym jest „głęboko nieetyczna” i jej stosowanie powinno być prawnie zakazane. Ich zdaniem stosowanie in vitro narusza również konstytucyjne zasady ochrony godności człowieka i prawnej ochrony życia, a także zapis zakazujący stosowania tortur i okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania i karania. Pod dokumentem podpisał się m.in. Ryszard Bender historyk, b. senator.

– Apel jest w pełni uzasadniony. Trzeba się cieszyć, że tak wiele osób znakomitych przyłączyło się i poparło go wiedząc, jak to jest ważna sprawa żeby ustawowo uregulować zakaz tych wszelkich usiłowań rozpowszechnienia in vitro; wtedy się odchodzi od natury. Od tego co Bóg naturalnie kazał nam tworzyć – powiedział Bender

Zgodnie ze stanowiskiem Kościoła katolickiego naprotechnologia jest uznawana za metodę leczenia niepłodności, która ma stanowić alternatywę wobec zapłodnienia in vitro.

– Naprotechnologia to jest skrót. Tak naprawdę w użyciu jest nazwa naprotechnology to znaczy naturalna prokreacja ujęta od strony technologicznej. Mamy wykorzystanie nowoczesnej techniki, nowoczesnej medycyny, ale po to żeby nasze ciała funkcjonowały tak jak funkcjonować powinny. Taka jest filozofia, żeby zobaczyć co jest chore; żeby przywrócić ten pierwotny stan, który Pan Bóg przewidział  – to znaczy stan płodności.  Wszystkie organy, które są potrzebne do tego żeby człowiek był płodny, żeby funkcjonowały prawidłowo powiedział ks. prof. dr hab. Piotr Kieniewicz, bioetyk.

Wypowiedź prof. Ryszarda Bendera:


Pobierz Pobierz

Konferencja ks. prof. dr. hab. Piotra Kieniewicza:


Pobierz Pobierz

drukuj