fot. wikipedia.org

Idźcie do Tomasza!

O życiu i nauczaniu świętego Tomasza z Akwinu porozmawiają uczestnicy konferencji naukowej pt. „Idźcie do Tomasza!”. Spotkanie odbędzie się w najbliższą sobotę, 18 kwietnia br., na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Do udziału w konferencji zaproszeni są wszyscy. Bogata tematyka pozwoli na przybliżenie nauczania św. Tomasza, które mimo upływu lat nie traci swojej aktualności i wciąż powinna być. To jednak nie wszystko. Dzięki poszczególnym wykładom słuchacze konferencji będą mieli także możliwość odnalezienia odpowiedzi na pytania: kim jest człowiek? oraz jak prawidłowo wychowywać? i co powinno być w kształceniu młodych ludzi najważniejsze?

Wśród prelegentów sobotniej konferencji są m.in. ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk, który wygłosi wykład pt. „Wszystko o Bogu”, ks. dr hab. ks. dr hab. Piotr Roszak („Matka Boża najlepszą Wychowawczynią”), prof. dr hab. Artur Andrzejuk („Filozofia rzeczywistości w ujęciu św. Tomasza”), dr Izabella Andrzejuk („Przyjaźń z Bogiem i ludźmi), czy dr Michał Zembrzuski („Człowiek jako osoba”). O zapomnianej roli ascezy powie natomiast dr Andrzej Mazan, dyrektor merytoryczny Fundacji Dobrej Edukacji Maximilianum.

Konferencja wychodzi naprzeciw współczesnym nurtom antyintelektualnym próbującym zniszczyć filozofię. – Niszczenie filozofii jest filozofią. Dziś ta destrukcja ma nazwę postmodernizmu lub ponowoczesności i dotyczy nie tylko filozofii, ale wprost całej kultury Zachodu, czyli kultury, u podstaw której legła filozofia grecka i objawienie chrześcijańskie. Podstawowe skutki postmodernizmu, to powszechna „ekonomizacja” życia  człowieka i  swoiste jego „utowarowienie” – mówi się przecież o „zasobach ludzkich” tak samo, jako np. o „zasobach surowcowych” – wyjaśnia w rozmowie z Radiem Maryja prof. dr hab. Artur Andrzejuk, kierownik Katedry Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej UKSW w Warszawie.

Organizatorami konferencji są warszawska Fundacja Dobrej Edukacji Maximilianum oraz Katedra Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej UKSW. Spotkanie odbędzie się w sobotę w budynku 23, sala 108 UKSW (ul. Woycickiego 1/3, Warszawa). Wstęp wolny. Konferencję poprzedzi Msza św. sprawowana o godz. 09.00 w kościele św. Józefa (kampus UKSW).

Więcej informacji oraz szczegółowy program konferencji dostępny jest na stronie internetowej Fundacji.

Izabela Kozłowska/RIRM

drukuj