fot. pixabay.com

Handlowa „Solidarność” stanowczo protestuje przeciwko rządowym planom ustanowienia niedzieli handlowej 6 grudnia. Wystosowała w tej sprawie pismo do premiera   

Rada Krajowej Sekcji Pracowników Handlu NSZZ „Solidarność” wystosowała pismo do premiera Mateusza Morawieckiego, w którym stanowczo protestuje przeciwko rządowym planom ustanowienia niedzieli handlowej 6 grudnia. Podkreśla jednocześnie, że wprowadzenie tego zapisu do projektu nowelizacji tzw. ustawy covidowej nie było w żaden sposób konsultowane ze stroną społeczną.                                              

Poniżej publikujemy pełną treść listu:

Szanowny Pan

Mateusz Morawiecki

 Premier RP

Szanowny Panie Premierze,

 

Rada Krajowej Sekcji Pracowników Handlu NSZZ „Solidarność” stanowczo protestuje przeciwko rządowym planom ustanowienia niedzieli handlowej 6 grudnia. Wprowadzenie tego zapisu do projektu nowelizacji tzw. ustawy covidowej nie było w żaden sposób konsultowane ze stroną społeczną, co w naszej ocenie jest całkowicie niedopuszczalne.

Pracownicy handlu od wybuchu pandemii COVID-19 pracują w niezwykle trudnych warunkach. Są jedną z grup zawodowych najbardziej narażonych na zakażenie koronawirusem. Od wielu miesięcy osoby zatrudnione w tej branży pracują w ciągłym stresie i strachu o zdrowie swoje i swoich rodzin. W ostatnich miesiącach, w związku ze wzrostem liczby zakażeń i wprowadzonymi z tego powodu dodatkowymi restrykcjami, sytuacja pracowników handlu uległa dalszemu, drastycznemu pogorszeniu.

Wiele sieci handlowych wydłużyło godziny funkcjonowania swoich sklepów. Niektóre placówki działają dziś w systemie całodobowym. Zbyt mała liczba pracowników w dyskontach i sklepach wielkopowierzchniowych, która już przed pandemią była jednym z największych problemów w tej branży, dzisiaj jest wielokrotnie bardziej odczuwalna. Po decyzji rządu o zamknięciu szkół znaczna część pracowników handlu przebywa na zasiłkach opiekuńczych. W związku z pandemią znacząco wzrosły również absencje chorobowe. Ogromne niedobory kadrowe sprawiają, że pracownicy, którzy pozostali w sklepach wypełniają dzisiaj obowiązki 2-3 osób. Ich przemęczenie i przeciążenie pracą sięga dzisiaj punktu krytycznego.

Niedziela jest dla wielu z nich jedynym dniem, w którym mogą choć trochę odpocząć i zregenerować siły. Próba pozbawienia ich tego prawa jest dla nas całkowicie niezrozumiała i bulwersująca. Trudno oprzeć się wrażeniu, że polski rząd podejmując decyzje dotyczące funkcjonowania handlu w czasie pandemii, troszczy się wyłącznie o zyski właścicieli wielkich, zagranicznych sieci handlowych, całkowicie lekceważąc dobro pracowników. Niestety projekt ustawy ustanawiający niedziele handlową 6 grudnia to nie jedyny przykład potwierdzający tę tezę.

Od wielu miesięcy Sekcja Krajowa Pracowników Handlu NSZZ „Solidarność” bezskutecznie apeluje do rządu o wdrożenie dodatkowych procedur sanitarnych w dyskontach i sklepach wielkopowierzchniowych, które choć trochę poprawiłyby bezpieczeństwo pracowników. Chodzi o tak podstawowe rzeczy, jak m.in. wprowadzenie obowiązku pomiaru temperatury klientom przed wejściem na teren sklepu oraz ich niepozorowanego limitowania czy przyznanie pracownikom dodatkowych przerw, na umycie i dezynfekcje rąk. Niestety nasze liczne pisma w tej sprawie nie doczekały się jakiejkolwiek odpowiedzi.

Pracownicy handlu w okresie pandemii wykazali się wielką odpowiedzialnością i poświęceniem. Rozumiemy, że sklepów nie można zamknąć, bo są one niezbędne dla funkcjonowania społeczeństwa. Nie do zaakceptowania jest jednak sytuacja w której, rząd lekceważy bezpieczeństwo pracowników handlu oraz wprowadza kolejne niekorzystne dla nich zmiany bez jakichkolwiek konsultacji. W związku z powyższym domagamy się natychmiastowego wycofania propozycji ustanowienia niedzieli handlowej 6 grudnia oraz rozpoczęcia dialogu ze związkami zawodowymi na temat zasad funkcjonowania handlu w dobie pandemii COVID-19.

Z wyrazami szacunku

 

Z-ca Przewodniczącego Krajowej Sekcji Pracowników Handlu „Solidarność” NSZZ „Solidarność”

Dariusz Paczuski 

Przewodniczący Krajowej Sekcji NSZZ Pracowników Handlu

Alfred Bujara

drukuj