Gminy będą mogły zlecać własnym spółkom odbiór śmieci

Ministerstwo Środowiska poinformowało, że już niedługo samorządy będą mogły zlecać spółkom komunalnym zadania związane z odbiorem śmieci. Przepisy regulujące tę sprawę mają znaleźć się w rządowym projekcie noweli ustawy śmieciowej.

W rządowym projekcie znajdą się m.in. kluczowe dla samorządów przepisy dotyczące tzw. zleceń „in house”. Po wejściu w życie nowych przepisów samorządy będą mogły zlecać zadania związane z odbiorem śmieci własnym spółkom komunalnym.

Przepisy przygotowane przez posłów mają np. zwiększyć częstotliwość odbierania śmieci, czemu niechętne są gminy. Odpady zmieszane miałyby być odbierane przynajmniej raz w tygodniu z budynków i przynajmniej raz na dwa tygodnie z domów jednorodzinnych. Mała nowela ma też rozwiązywać bieżące problemy, które są efektem obowiązywania ustawy śmieciowej. Chodzi m.in. o dookreślenie obowiązków właścicieli nieruchomości czy wyjaśnienie sytuacji spółdzielni mieszkaniowych.

Zgodnie z projektowanymi przepisami właściciele nieruchomości nie będą musieli składać nowych deklaracji śmieciowych, jeżeli nastąpi zmiana stawek opłat za śmieci. Rządowy projekt zostanie opublikowany mniej więcej za trzy tygodnie, po kolejnym posiedzeniu Sejmu. Niższa izba parlamentu będzie obradowała od 24 do 26 września.

TV Trwam News/PAP/RIRM

drukuj