fot. flickr.com

Gliwice: Wojewódzki Sąd Administracyjny unieważnił uchwałę „anty-LGBT” Rady Gminy Istebna. Mec. J. Kwaśniewski: W orzeczeniu sądu pojawiają się bardzo niepokojące treści

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach unieważnił uchwałę „anty-LGBT” Rady Gminy Istebna. Dokument ten został zaskarżony przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Mec. Jerzy Kwaśniewski, prezes Instytutu Ordo Iuris, w rozmowie z Redakcją Informacyjną Radia Maryja zwraca uwagę, że w orzeczeniu gliwickiego sądu znajdują się niepokojące treści dot. edukacji seksualnej.

Sąd uznał, że rada gminy podejmując taką uchwałę przekroczyła swoje uprawnienia i podjęła ją z naruszeniem prawa. Stwierdził też, że uchwała dyskryminuje osoby o innej niż heteroseksualna orientacji i tożsamości seksualnej.

Z wyrokiem gliwickiego sądu nie zgadza się prezes Instytutu Ordo Iuris, mec. Jerzy Kwaśniewski. W jego ocenie, mamy do czynienia z połączeniem szeregu błędów w orzeczeniu sądu.

– Po pierwsze, w ogóle podjęcia się orzekania w tej sprawie, która należy do obszaru wolności samorządu. Przypomnijmy, że te deklaracje w żadnej mierze nie kształtują praw i obowiązków obywateli. One są wyrazem wolności słowa po stronie samorządowców, ale również pojawiają się w tym orzeczeniu bardzo niepokojące treści, dotychczas właściwe wyłącznie dla najbardziej radykalnych ideologów LGBT. Sąd bowiem stwierdza jasno, że edukacja seksualna nie wchodzi w zakres prawa rodziców do wychowania ich dzieci. Innymi słowy – że szkoły mogą edukować seksualnie bez względu na rodziców – wskazuje adwokat.   

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach swoim postanowieniem odszedł od jednolitej linii orzeczniczej stosowanej w przypadkach takich uchwał przez inne SA – zwrócił uwagę prezes Instytutu Ordo Iuris.

– Sąd administracyjny, ku naszemu zdziwieniu, odszedł od jednolitej linii orzeczniczej dotychczas, w której sądy twierdziły, że nie mogą orzekać w sprawie uchwał lokalnych, ponieważ są to deklaracje wyrażające wolność wyrażania opinii lokalnych wspólnot i nie podlegają ocenie sądów administracyjnych. Sąd w Gliwicach uznał, że jest władny wydawać w tej sprawie orzeczenia – zaznaczył.

Nie ma obawy, że wyrok gliwickiego sądu stworzy precedens prawny w kwestii orzekania ws. uchwał „anty-LGBT”.

– Szczęśliwie mamy bardzo mocne orzeczenie WSA w Krakowie. Mamy jeszcze wcześniejsze orzeczenie w sprawie samorządowych uchwał przeciwko ideologii LGBT, ale przede wszystkim mamy racjonalny, zdrowy rozsądek i wykładnię przepisów prawa, która pozwala nam jednoznacznie stwierdzić, że uchwały o charakterze deklaracji politycznych, deklaracje pewnych intencji w kwestiach społecznych nie podlegają w ogóle kognicji, czyli możliwości oceny przez sądy administracyjne. To – jak to bardzo trafnie ujął SA w Krakowie – jest obszar wolności samorządów i sądy ani Rzecznik Praw Obywatelskich nie powinni naruszać tej wolności lokalnej wspólnoty – wskazał mec. Jerzy Kwaśniewski.    

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach jest nieprawomocny. Gmina Izdebki będzie mogła złożyć skargę kasacyjną w terminie 30 dni od otrzymania pisemnego uzasadnienia wyroku sądu.

Natomiast jutro Wojewódzki Sąd Administracyjny w Radomiu ma rozpatrzyć skargę RPO w sprawie uchwały „anty-LGBT” Rady Gminy Klwowa.

radiomaryja.pl/RIRM

drukuj