Elektroniczne zwolnienia lekarskie od 1 grudnia w całej Polsce

Od 1 grudnia w całej Polsce obowiązywać będą zwolnienia lekarskie tylko w formie elektronicznej. Papierowe będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, na przykład w razie awarii systemu.

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska podkreśla, że nie będzie już kolejnego terminu wydłużającego wprowadzenie e-zwolnień. Bardzo zależy nam na tym, by kolejna reforma została dobrze wdrożona – dodała minister.

Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński powiedział z kolei, że zwolnienia elektroniczne ułatwią życie wszystkim biorącym udział w ich wystawianiu.

– Pacjent, który otrzymuje elektroniczne zwolnienie, nie musi udawać się z nim do pracodawcy. Może być pewien, że to zwolnienie trafi do jego miejsca pracy, a jeśli pracuje w wielu miejscach, to trafi do każdego z nich. Nie trzeba już pamiętać numeru NIP, bo on jest wczytywany automatycznie na podstawie tego, gdzie dany pacjent jest ubezpieczony. Warto powiedzieć, że skończą się błędy, które się zdarzały – brak pieczątki, niewyraźnie zapisane dane. Teraz lekarz po prostu wpisze numer PESEL i na jego podstawie wszystkie dane zostaną automatycznie zapisane w systemie i zostaną przekazane do centralnego systemu, w którym będzie to widział pracodawca i pacjent – podkreślił Janusz Cieszyński.

Wiceszef resortu zdrowia zaznaczył, że skorzystają również lekarze, ponieważ proces wystawiania zwolnień będzie o wiele krótszy. Z kolei pracodawca będzie mógł uzyskać informację o zwolnieniu właściwie w chwili jego wystawienia.

Ministerstwo przeznaczy dodatkowe pieniądze na informatyzację, zakup sprzętu i oprogramowania oraz szkolenia dla asystentów. Na ten cel w skali kraju przewidziano 50 mln złotych. Pieniądze będą przekazywane przez NFZ.

RIRM

drukuj