fot. wikipedia

E. Łon: Nie rzucim ziemi skąd nasz ród

Rodacy ! Zwracam się do wszystkich Polek i Polaków zarówno w kraju, jak i za granicą. Jesteśmy na wojnie. Trwa na naszych oczach III wojna światowa. Jest to nie tylko wojna ekonomiczna, ale przede wszystkim światopoglądowa. Idzie o to, czy my Polacy przetrwamy jako naród, czy ostaniemy się na swoim.

Jak możemy przeżyć tę wojnę i zachować naszą polską wspólnotę ?

Po pierwsze powinniśmy zacząć od zawierzenia Polski naszemu stwórcy Bogu, Trójcy Przenajświętszej przez pośrednictwo Najświętszej Marii Panny Królowej Polski.

Tak jak przed wiekami w chwilach próby wygłaszaliśmy „Śluby Jasnogórskie”, tak dzisiaj warto odwołać się do słów pieśni „Roty” autorstwa Marii Konopnickiej. Ta pieśń ma w sobie wielką moc. Jeżeli będzie ciągle przypominana i śpiewana z ufnością i wiarą możemy jako Polacy wszystkiemu sprostać, wszystkiemu podołać. Trwajmy w słowach tej pieśni. Rota powinna być traktowana i śpiewana jak hymn państwowy. Powinno się śpiewać wszystkie zwrotki Roty na najważniejszych uroczystościach patriotycznych w naszym kraju. Ale przede wszystkim Rota powinna być śpiewana w żłobkach, przedszkolach i szkołach gdzie kształcone są nasze polskie dzieci i młodzież.

Prześledźmy słowa Roty. Moim zdaniem słowa Roty jawią się jako testament dla każdego Polaka jako swoisty Dekalog nienaruszalnych polskich zasad, polskich przykazań.

Przykazanie pierwsze: Na pierwszym miejscu po Bogu Polskę w sercu miej

Jesteśmy jednym zjednoczonym narodem polskim, wręcz ludem. Jesteśmy narodem Maryjnym jak żaden inny naród na świecie. To nasza niezniszczalna moc. Jesteśmy też rodem królewskim. Warto to ciągle przypominać i wrócić do królewskich tradycji. Zarówno bogaci, jak i biedni Polacy powinniśmy się razem trzymać i wspierać, troszczyć wzajemnie o siebie. Nawet idąc dalej traktować jakbyśmy byli jedną polską królewską rodziną. Co bardzo ważne: nasza polska wspólnota powinna być zakorzeniona w Bogu i z Nim wiązać swoje nadzieje i zawierzać swoją przyszłość.

Przykazanie drugie: Miej ufność w Bogu swym

Swą siłę będziemy opierać na swoim przywiązaniu do Polski zakorzenionym w Bogu. Będziemy się kierować polską zasadą swój do swego po swoje.

Przykazanie trzecie: Czcij pradziadów swych

Nie wolno opuścić nam Polakom swej ojczyzny, tego miejsca skąd się wywodzi nasza rodzina: ojciec, matka, a może jeszcze bardziej dziadek i babcia, skąd pochodzi nasz ród. Trwanie przy swej polskiej rodzinie to obowiązek, ale też chluba dla każdego kto kocha Polskę.

Przykazanie czwarte: Polko, Polaku Polska to rodzina twa

W chwilach zagrożeń będziemy jak jedna „polska pięść” przeciwstawiać się wszelkim wrogom naszej ojczyzny. W chwilach ciężkiej próby zawsze będziemy trwać w ufnej modlitwie do naszego Boga. Gdy będziemy trwać w Bogu i postępować zgodnie z jego przykazaniami nikt i nic nam nie zamąci naszego pokoju i wewnętrznej zgody.

Przykazanie piąte: Życie i zdrowie Polsce poświęcaj

Gdy przyjdzie zagrożenie każdy z nas będzie zdecydowanie gotów bronić polskiej wspólnoty, nie wahając się poświecić swe zdrowie a nawet życie. Tak postępowali nasi przodkowie i się nie zawiedli. Tak zatem powinniśmy i my dzisiaj postępować. To jest warunek trwania kolejnych pokoleń Polaków.

Przykazanie szóste: Czcij Polskę ojczyznę swą

Nie pozwólmy aby nikt z wewnątrz, jak i z zewnątrz obrażał Polskę i ją publicznie poniżał. Zawsze z wielką odwagą będziemy bronić czci naszego kraju i jego zasług dla świata.

Przykazanie siódme: Wiernie Polsce służ w zdrowiu i znoju

Gdy nadejdą czasy trudne, w których przyjdzie nam bronić własnym życiem naszej ziemi i miejsca, z którego wywodzi się nasza polska rodzina podejmiemy niestrudzoną walkę by to wszystko zachować po naszych ojcach i dziadkach. A gdyby czasowo nam to zabrano podejmiemy trud aby odzyskać utraconą ojcowiznę z bezwzględną i nie uznająca kompromisu determinacją.

Przykazanie ósme: Chroń i miłuj język polski

Nie wolno nam zezwalać na zniekształcanie polskiej mowy. Obrona języka ojczystego dzisiaj oznacza zdecydowany sprzeciw wobec nachalnego zangielszczenia języka polskiego. Polak z Polakiem rozmawia tylko po polsku. Nie używa angielskich nazw w mowie potocznej, a przynajmniej tego unika.

Przykazanie dziewiąte: Zawsze przy Polsce bądź

Nie damy się złamać nikomu, nawet największemu i bezwzględnemu wrogowi. Zawsze będziemy pokładać nadzieję w Bogu i wierze we własne siły. Nie damy się unicestwić i zniszczyć. Będziemy trwać przy Polsce nawet w najtrudniejszych chwilach.

Przykazanie dziesiąte: Ziemia twa to testament twój

Każdy nawet niewielki kawałek polskiej ziemi będziemy pielęgnować jako cenny skarb i zaciekle go bronić. Będziemy go traktować z szacunkiem i pokorą dziękując za to Bogu.

Kończąc chciałbym przytoczyć słowa Stefana Starzyńskiego prezydenta przedwojennej Warszawy: Jeszcze Polska nie zginęła ! Niech żyje Polska !

Eryk Łon/RIRM

drukuj