fot. PAP

Do środy można zmienić lokal wyborczy

Do środy można wnioskować o zmianę lokalu wyborczego; musi się on jednak znajdować na terenie tego samego okręgu wyborczego.

Poza swoim okręgiem wyborczym oddać głos mogą jedynie osoby niepełnosprawne jeśli na jego terenie nie ma lokalu przystosowanego do ich potrzeb.

W tym celu należy złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania.

Dane o lokalach wyborczych powinny być dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej gminy oraz w obwieszczeniu wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Wniosek składa się w urzędzie gminy najpóźniej w dniu 12 listopada 2014 r. W wyborach samorządowych wyborcy są związani ze swoimi okręgami wyborczymi.

Z danych PKW wynika, że na blisko 26 tys. obwodów głosowania, prawie 9 tys. jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

RIRM

drukuj