„Chleb dla Syrii” – wraca akcja wsparcia Bliskiego Wschodu

Po przywróceniu połączeń kolejowych wraca akcja „Chleb dla Syrii”. Za pomocą ofiaromatów znajdujących się na dworcach kolejowych możemy okazać solidarność z najbardziej cierpiącymi.

3 euro – tyle kosztują trzy posiłki dziennie dla jednego dziecka w Syrii, dlatego stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie zachęca, aby za pomocą ofiaromatów znajdujących się na dworcach kolejowych przekazać symboliczną złotówkę.

– Dzisiaj miejscami, gdzie szczególnie potrzeba naszego pochylenia się, naszej modlitwy, pomocy materialnej – to siostry i bracia na Bliskim Wschodzie, na terenach Ziemi Świętej, Syrii, Iraku, również Libanu. Niestety są to tereny zapomniane przez to, co się dzieje w Europie, a ciągle wymagają pomocy, naszej modlitwy i zainteresowania – mówił ks. prof. Waldemar Cisło, przewodniczący sekcji polskiej stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie.

Wsparcie możemy okazać włączając się w akcję „Chleb dla Syrii”.

– Jedną z takich akcji, które pomagają nam pomóc tamtejszym chrześcijanom, to jest inicjatywa przeprowadzona wraz z kolejami polskimi. Dzięki uprzejmości pana prezesa na większych dworcach stanęły ofiaromaty – powiedział ks. prof. Waldemar Cisło.

Jest to nowoczesna forma przekazywania środków pieniężnych dla potrzebujących – zaznaczył prezes zarządu PKP Krzysztof Mamiński.

– To dworzec centralny w Warszawie, to Kraków, a kolejne miasta przed nami. Apelujemy do wszystkich naszych pasażerów: zatrzymajcie się, przekażcie symboliczną złotówkę na pomoc Syrii – podsumował Krzysztof Mamiński.

Dzięki tym ofiarom stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie wybuduje 12 piekarni w różnych miastach Syrii. Dzięki temu 210 rodzin będzie miało miejsce pracy, a 500 tysięcy potrzebujących uzyska dostęp do chleba. Nasza pomoc ma wartość ludzkiego życia.

TV Trwam News

drukuj