By Nieznany - http://www.policja.pl/portal/pol/75/Centralne_Biuro_Sledcze.html, Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6015914

CBŚP wspiera walkę z koronawirusem; przekazano m.in. ponad 11 tys. litrów nielegalnego alkoholu

Centralne Biuro Śledcze Policji w związku ze stanem epidemicznym w Polsce przekazało służbom medycznym ponad 11 tys. litrów nielegalnego alkoholu oraz materiały tekstylne do walki z pandemią koronawirusa – powiedziała rzecznik CBŚP nadkom. Iwona Jurkiewicz.

„Policjanci CBŚP z Wrocławia, do sprawy przejęcia ponad 3 ton haszyszu w 2018 roku, zabezpieczyli 3200 sztuk prześcieradeł, w których był ukryty transport narkotyków. Z inicjatywy policjantów sąd wydał zgodę, aby te materiały tekstylne mogły zostać przekazane służbom medycznym walczącym z pandemią koronawirusa” – przekazała nadkomisarz.

Wskazała, że z prześcieradeł można na przykład wykonać około 200 tysięcy maseczek, zmniejszających ryzyko zakażenia.

„Policjanci przekazali zabezpieczone materiały Uniwersyteckiemu Szpitalowi Klinicznemu im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu” – podała.

Jak poinformowała nadkom. Jurkiewicz, policjanci z olsztyńskiego CBŚP, w ramach prowadzonych postępowań dotyczących kilku grup przestępczych zajmujących się m.in. handlem nielegalnymi wyrobami akcyzowymi, zabezpieczyli łącznie ponad 10 300 litrów alkoholu.

„Został on już częściowo przekazany, jako środek dezynfekcyjny, do instytucji walczących z pandemią koronawirusa na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. Odbiorcami są między innymi szpitale, Państwowa Straż Pożarna, Państwowa Inspekcja Sanitarna, czy Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Elblągu” – poinformowała rzecznik.

Przekazała również, że funkcjonariusze łódzkiego CBŚP wspólnie z łódzką KAS są w trakcie przekazywania szpitalom w regionie 1300 litrów alkoholu zabezpieczonego w trakcie rozbicia zorganizowanej grupy przestępczej; zostanie on wykorzystany do dezynfekcji.

„Mamy nadzieję, że te rzeczy wspomogą służby odpowiedzialne za przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa oraz przyczynią się do jak najszybszego jego pokonania w Polsce” – dodała nadkom. Iwona Jurkiewicz.

PAP

drukuj