PAP/Vladyslav Musiienko

CBOS: 79 procent Polaków uważa, że wojna na Ukrainie zagraża bezpieczeństwu Polski

79 proc. Polaków uważa, że wojna na Ukrainie zagraża bezpieczeństwu Polski; przeciwnego zdania jest 16 proc.; 78 proc. Polaków popiera przyjmowanie ukraińskich uchodźców przez nasz kraj; przeciwnych temu jest 14 proc. badanych – wynika ze styczniowego sondażu CBOS.

Badanych w sondażu spytano m.in. o to, czy – ich zdaniem – wojna na Ukrainie zagraża bezpieczeństwu Polski, czy też nie. Twierdząco na tak postawione pytanie odpowiedziało 79 proc. respondentów (w tym 36 proc. – „zdecydowanie tak”, a 43 proc. – „raczej tak”). Przeciwnego zdania jest 16 proc. respondentów (w tym 2 proc. odpowiedziało, że „zdecydowanie nie”, a 14 proc. – „raczej nie”). 4 proc. respondentów nie ma zdania na ten temat.

Na pytanie o to, jak zakończy się wojna na Ukrainie, 31 proc. badanych odpowiedziało, że Ukraina będzie musiała zrezygnować z części swojego terytorium. 28 proc. ankietowanych jest zdania, że Rosja wycofa się z zaatakowanych terytoriów Ukrainy. Zdaniem 13 proc. badanych, Rosja wycofa się także z terytoriów Ukrainy zajętych w 2014 roku. 2 proc. respondentów uważa natomiast, że Rosja podporządkuje sobie całą Ukrainę. 26 proc. badanych nie ma zdania na ten temat.

W sondażu spytano także o to, czy społeczność międzynarodowa robi wystarczająco dużo, aby pomóc Ukrainie, czy też nie. Twierdząco na tak postawione pytanie twierdząco odpowiedziało 59 proc. respondentów (w tym 17 proc. – „zdecydowanie tak”, a 42 proc. – „raczej tak”). Przecząco natomiast odpowiedziało 36 proc. respondentów (w tym 10 proc. – zdecydowanie nie, a 26 proc. – raczej nie). 5 proc. respondentów nie ma zdania na ten temat.

CBOS spytał również badanych, czy Polska powinna przyjmować ukraińskich uchodźców z terenów objętych konfliktem. Jak zauważyła sondażownia, zdecydowana większość Polaków – 78 proc. – popiera przyjmowanie ukraińskich uchodźców przez nasz kraj (w tym 30 proc. – zdecydowanie popiera, 48 proc. – raczej popiera), a odsetek ten od czerwca pozostaje względnie stabilny i utrzymuje się w okolicach 80 proc. Przeciwnych przejmowaniu uchodźców z Ukrainy jest 14 proc. badanych (w tym 3 proc. zdecydowanie uważa, że nie należy ich przyjmować, a 11 proc. – raczej nie). Jak podkreśliło CBOS, również ten wynik nie ulega wyraźnym zmianom od czerwca, oscylując wokół 15 proc. Nie wyraziło opinii na ten temat 8 proc. badanych.

Na pytanie: „Czy Pan(i) sam(a) lub ktoś z Pana(i) gospodarstwa domowego dobrowolnie i nieodpłatnie pomaga uchodźcom z Ukrainy?”, 59 proc. badanych odpowiedziało, że nie, a 41 proc. – tak.

Respondenci pytani byli również o pomoc, którą nasz kraj oferuje uchodźcom z Ukrainy. Zdaniem 68 proc. badanych jest ona wystarczająca, a według 22 proc. – zbyt duża. 4 proc. badanych oceniło natomiast, że pomoc ta jest zbyt mała. 6 proc. respondentów nie ma zdania na ten temat.

Badanych spytano również w sondażu o to, jakie nastawienie do uchodźców z Ukrainy mają – ich zdaniem – na ogół Polacy. Według 62 proc. respondentów – pozytywne (w tym 7 proc. uważa, że „zdecydowanie pozytywne”, a 55 proc. – „przeważanie pozytywne”; zdaniem 11 proc. – negatywne (w tym 1 proc. – „zdecydowanie negatywne”, 10 proc. – „przeważnie negatywne”). Według 21 proc. nastawienie to jest „przeważnie obojętne”, a 6 proc. badanych nie ma zdania na ten temat.

Sondaż przeprowadzono w dniach 9-22 stycznia 2023 roku na reprezentatywnej imiennej próbie 1028 pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL w ramach procedury mixed-mode (w tym: 59,5 proc. metodą CAPI, 21,8 proc. – CATI i 18,7 proc. – CAWI). Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS, samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI), do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS. We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę.

CBOS podkreślił, że realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i internetowych.

PAP

drukuj

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl