fot. PAP

Bezprawie wymiaru sprawiedliwości

Przypadek sędziego Ryszarda Milewskiego z Gdańska obnażył prawdziwy, patologiczny stan polskiego wymiaru sprawiedliwości – powiedział prezes Stowarzyszenie „Przeciw Bezprawiu Sądów i Prokuratur” w Bielsku-Białej Jerzy Jachnik.

 

Stowarzyszenie wydało dziś specjalne oświadczenie, w którym zwraca uwagę, że przypadek gdańskiego sędziego, który – w rozmowie z rzekomym urzędnikiem Kancelarii Premiera naruszył nie tylko sędziowską niezawisłość ale obnażył prawdziwy stan etyczny swojego środowiska:

 

-Wszyscy politycy wypowiadający się w tej sprawie chcą zamknąć to jako jeden przypadek szczególny, pojedynczy – nic się nie stało, to jest wina człowieka, on był słaby. Tym czasem chory jest cały wymiar sprawiedliwości, łącznie z prokuraturą jako organem ścigania w całej Polsce. To nie jest przypadek Gdańska, to jest przypadek Łodzi, Bielsko-Białej, Katowic, Lublina, Białegostoku. Takich przypadków są setki, jeśli nie tysiące. Przyszedł czas, że trzeba oddać kontrolę wymiaru sprawiedliwości także w ręce społeczeństwa, co wynika z konstytucji. Nie może być tak, że krajowa rada sądownictwa jest instytucją, która namaszcza sędziów, a krajową radę sądownictwa wybiera się także z sędziów. Totalnie chora zasada. – mówi Jerzy Jachnik.

 

Stowarzyszenie chce doprowadzić do spotkania z politykami, organizacjami społecznymi w tej sprawie.

 

Zgromadzone przez nas dane pozwalają z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że „Etyka Milewskiego” dominuje w polskim wymiarze sprawiedliwości – napisano w oświadczeniu. Prezes organizacji powiedział, że Stowarzyszenie jest w stanie pokazać dowody na łamane standardy.

 

-dowody na to, że nagminnie fałszowane są protokoły, nagminnie wydaje się wbrew prawu wyroki, nagminnie oskarża się bez dowodów. Należy przestać udawać, że nic się nie stało. Stowarzyszenia od wielu lat prowadzą strony internetowe, tak, jak nasze – www.aferybezprawie.org, na których demaskują wszelkie bezprawie o którym wiemy w Polsce. Stąd też nasza akcja protestacyjna, która odbyła się pod różnymi sądami, a dziś trwa w Łodzi, ma zwrócić uwagę społeczeństwa, żeby nie dało się manipulować politykom. Po prostu jest źle, a fundamentem każdego państwa jest wymiar sprawiedliwości. – kończy Jerzy Jachnik, prezes stowarzyszenia „Przeciw Bezprawiu Sądów i Prokuratur”.

 

 

Wypowiedź Jerzego Jachnika:

Audio MP3
Pobierz

 

 

***

 

Oświadczenie Stowarzyszenia „Przeciw Bezprawiu Sądów i Prokuratur” w sprawie sędziego Milewskiego.

 

Prezes Sądu okręgowego w Gdańsku – sędzia Ryszard Milewski ustalając  – w rozmowie z rzekomym urzędnikiem Kancelarii Premiera naruszył nie tylko sędziowską niezawisłość – zapisaną w Konstytucji RP, ale obnażył prawdziwy stan etyczny swojego środowiska.

Dla Stowarzyszenia „Przeciw Bezprawiu Sądów i Prokuratur” postawa sędziego Ryszarda Milewskiego nie jest zaskoczeniem. Od lat obserwujemy pracę polskich sądów i zwalczamy przypadki jawnych patologii w nich występujących. Zgromadzone przez nas dane pozwalają z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że „Etyka Milewskiego” dominuje w polskim wymiarze sprawiedliwości.

W tej sytuacji nawet uczciwi i niezależni sędziowie stają się marginesem, a środowisko sędziowskie jako całość ulega szybkiej moralnej degradacji popadając w uzależnienie od administracji, biznesu, czy mafii.

Przyczyną tego stanu sądownictwa i wymiaru sprawiedliwości jest konstytucyjnie zagwarantowany brak jakiejkolwiek zewnętrznej kontroli nad działalnością sędziów. Doprowadziło to do licznych przypadków sądowego bezprawia i przyniosło wymierne szkody tysiącom obywateli.

Domagamy się zatem:

1)     Pilnego zbadania podnoszonych przez nasze stowarzyszenia od lat przypadków sądowo-prokuratorskiego bezprawia przez parlamentarno-społeczną komisję powołaną z udziałem przedstawicieli stowarzyszeń;

2)    Opracowania – w szerokiej społecznej dyskusji – propozycji ustrojowych zmian w wymiarze sprawiedliwości, przy czym uważamy, że zgodnie z fundamentalną zasadą demokracji  konieczne jest ustanowienie zewnętrznej, społecznej kontroli nad działaniem sędziów;

3)    Zmiany w ustawie o ustroju sądów, polegającej na wprowadzeniu odpowiedzialności karnej sędziów za przypadki jawnie bezprawnych wyroków. W tym zakresie pierwszym krokiem powinno być obciążenie kosztami jakie Rzeczpospolita musiała wypłacić z tytułu wyroków uchylonych w Trybunale w Strasburgu, sędziów którzy te wyroki wydali.

Jerzy Jachnik –  Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu w Bielsku-Białej

Janusz Sanocki –    Stowarzyszenie Obywatele Przeciw Bezprawiu w Nysie

Krzysztof Musialski – Stowarzyszenia Przeciw Bezprawiu w Katowicach

Nysa – Bielsko-Biała – Katowice 17 września 2012 r.

drukuj