Bezpieczniej na przejazdach kolejowych

W ostatnim roku zmniejszyła się liczba wypadków na przejazdach kolejowych informują PKP Polskie Linie Kolejowe. To efekt lepszego przeszkolenia pracowników, akcji społecznych, ale i nowych inwestycji, a co za tym idzie modernizacji przejazdów.

PKP Polskie Linie Kolejowe od lat realizują kampanię „Szlaban na ryzyko”.

To brawura kierowców najczęściej jest przyczyną wypadków na przejazdach kolejowych.

Promujemy ograniczenie skutków brawury, szczególnie na przejazdach kolejowych – powiedział Marek Olkiewicz, wiceprezes PKP PLK.

Aby zwiększyć bezpieczeństwo, spółka prowadzi działania w trzech obszarach. Kampanie społeczne są jednym z nich.

75 proc. wszystkich wypadków czy zdarzeń na torach jest wywołane przez kierowców lub osoby przechodzące przez tory w miejscach niedozwolonych – podkreślił Marek Olkiewicz.

Kolejny obszar dotyczy przygotowania pracowników – zaznaczył Włodzimierz Kiełczyński z Biura Bezpieczeństwa PKP PLK.

Dobre przygotowany pracownik, mający dobre warunki pracy, bezpieczniej pracuje i bezpieczniej prowadzi ruch pociągów – powiedział Włodzimierz Kiełczyński.

Trzeci obszar to inwestycje. W całej Polsce PKP Polskie Linie Kolejowe modernizują prawie 3 tys. przejazdów. Prace dotyczą m.in. wymiany torów i nawierzchni drogowej, instalacji nowej sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej, montażu rogatek i instalacji monitoringu.

To wszystko przekłada się na mniejszą liczbę wypadków.

W 2019 r., w porównaniu do 2018 r., o 11 proc. zmniejszyła się liczba wypadków na przejazdach – zwrócił uwagę Marek Olkiewicz.

W 2018 r. kolizji z udziałem pojazdów samochodowych na przejazdach kolejowych było 183.

W ubiegłym roku tych zdarzeń z pojazdami samochodowymi było 163 – dodał Włodzimierz Kiełczyński.

I – co najważniejsze – w tych kolizjach nikt nie zginął. Pomagają też nowe technologie, po jakie sięgają PKP Polskie Linie Kolejowe. Dyżurni ruchu – dla poprawy bezpieczeństwa – są szkoleni na symulatorach.

TV Trwam News

drukuj