Banki mogą stracić prawo do pozasądowych egzekucji długów

Już wkrótce banki mogą stracić prawo do pozasądowych egzekucji długów. Zakłada to nowela Kodeksu cywilnego przygotowywana przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Dotychczasowe działania banku mogą uderzać w klienta, ponieważ uniemożliwiają mu obronę w sądzie. Kredytodawca składa pozwy wyłącznie na podstawie wyciągów z ksiąg bankowych.  W takiej sytuacji klient nie jest w stanie potwierdzić, czy kwota zadłużenia jest wyliczona właściwie.

Jak podał „Dziennik Gazeta Prawna” działania resortu sprawiedliwości są wynikiem decyzji Trybunału Konstytucyjnego z 2015 r., który skasował bankowy tytuł egzekucyjny.

Zmiany są konieczne, ponieważ banki mają zbyt uprzywilejowaną pozycję wobec swoich klientów – powiedział Marek Ast z sejmowej komisji sprawiedliwości.

 

– Ministerstwo Sprawiedliwości ma tutaj całkowitą rację. Pozycja banku – jako instytucji zaufania publicznego i mocnej instytucji finansowej – powinna być wobec klientów zrównoważona i w tym kierunku rzeczywiście idą zmiany tak, aby banki na ogólnych zasadach dochodziły swoich roszczeń, a nie na zasadzie uprzywilejowanej – wskazał Marek Ast.

Nowelizacja Kodeksu cywilnego przygotowywana przez Ministerstwo Sprawiedliwości znajduje się w fazie konsultacji.

Kwestię niezgodności zapisu z prawem zwracali uwagę m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich, a także Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Natomiast Związek Banków Polskich uważa, że zmiany te spowodują wzrost kosztów kredytu.

RIRM

drukuj