abp Jaume Pujol

Arcybiskup Tarragony w Polsce

Arcybiskup Jaume Pujol z Hiszpanii, Arcybiskup Tarragony i Prymas Katalonii przybył do Włocławka, aby wyrazić podziękowanie biskupowi włocławskiemu Wiesławowi Meringowi oraz całej diecezji za okazywaną pomoc, jaką stanowi praca duszpasterska w archidiecezji Tarragony dwóch naszych księży: ks. Szymona Welki i ks. Marcina Matynki. Obaj księża towarzyszą arcybiskupowi w trakcie jego wizyty. Wizyta trwać będzie do 6 lipca.

 

Abp Pujol odwiedza diecezję włocławską, by nawiedzić miejsca związane z postaciami wielkich świętych Kościoła, których życie złączyło się z nasza diecezją. Odwiedzi katedrę włocławską i sanktuarium męczeństwa bł. Ks. Jerzego Popiełuszki (także włocławską tamę), miejsce urodzin św. S. Faustyny Kowalskiej (Świnice Warckie) i św. Maksymiliana Kolbe (Zduńska Wola). Będzie w Licheniu i spotka się z katechetami diecezji.

 

 

JAUME PUJOL BALCELLS, ARCYBISKUP TARRAGONY

Abp Jaume Pujol urodził się w Guissona (Lleida) 8 lutego 1944 r. Studiował w Barcelonie, Rzymie i Pamplonie. Jest doktorem pedagogiki oraz teologii. Święcenia kapłańskie otrzymał 5 sierpnia 1973 roku w Madrycie z rąk kardynała Vicente Enrique y Tarancón i został inkardynowany do Prałatury Świętego Krzyża i Opus Dei.

Był profesorem zwyczajnym pedagogiki religii na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Nawarry Od 1976 r. do 2004 r., kiedy został powołany przez Ojca Świętego Jana Pawła II na stolicę metropolitalną w Tarragonie, kierował Zakładem Teologii Pastoralnej i Katechetyki, a od 1997 także Wyższym Instytutem Nauk Religijnych na tej uczelni. Przez 12 lat był dziekanem do spraw studiów na Wydziale Teologicznym, a przez 3 lata sekretarzem Wydziału. Przez 7 lat był także dyrektorem Colegio Mayor de Humanidades, gdzie mieszkają pochodzący z różnych krajów księża, studiujący na Uniwersytecie Nawarry. Od 1995 r. do 2000 r. był redaktorem pisma Cauces de Intercomunicación adresowanego do nauczycieli religii. Podczas swojej pracy akademickiej przeprowadził ponad 300 kursów dla katechetów i dla nauczycieli religii. Pod jego kierunkiem napisano 26 prac magisterskich oraz 14 doktorskich. Opublikował 23 książki oraz 60 artykułów naukowych poświęconych przede wszystkim zagadnieniom związanym z dydaktyką oraz katechezą. Od 1992 r. do 2004 r. był członkiem Rady Doradczej Podkomisji Konferencji Episkopatu Hiszpanii ds. Nauczania i Katechezy.

15 czerwca 2004 r. Ojciec Święty Jan Paweł II powołał go na arcybiskupa Taragony, archidiecezji metropolitalnej i prymasowskiej, z czym łączy się przewodniczenie Konferencji Episkopatu Tarraconense, do której należą biskupi prowincji kościelnych Tarragony oraz Barcelony. 19 września 2004 r. w katedrze w Tarragonie otrzymał święcenia biskupie, a 29 czerwca 2005 r. w Bazylice Świętego Piotra w Rzymie z rąk Ojca Świętego Benedykta XVI otrzymał paliusz arcybiskupi. Od marca 2005 r. jest członkiem Komisji ds. Nauczania i Katechezy oraz Komisji ds. Seminariów i Uniwersytetów Konferencji Episkopatu Hiszpanii.

Archidiecezja Tarragony sięga swoimi korzeniami I wieku i tradycji o podróży misyjnej św. Pawła Apostoła do Hiszpanii. W czasie prześladowania chrześcijan za panowania cesarza Waleriana, 21 stycznia 259 roku, święci biskup Fruktuoz i jego diakoni Auguriusz i Eulogiusz ponieśli śmierć męczeńską w amfiteatrze w Tarragonie. Akta ich męczeństwa, spisane przez naocznych świadków i uznawane za pierwsze autentyczne świadectwo pisane dotyczące chrześcijaństwa na Półwyspie Iberyjskim wskazują na istnienie dobrze zorganizowanego i żywego Kościoła. W 385 roku papież Syrycjusz odpowiadając na wątpliwości dotyczące dyscypliny kościelnej przedstawione mu przez biskupa Tarragony Himeriusza zobowiązał go, aby zatroszczył się o wypełnienie jego dyspozycji nie tylko przez biskupów diecezji należących do jego prowincji, ale całej Hiszpanii, zlecając mu misję należącą do kompetencji prymasa (primus inter pares). Od 419 roku biskupi Tarragony używają także tytułu metropolity. Prowincja kościelna Tarragony znajduje się na pierwszym miejscu pod względem ilości odbytych synodów prowincjalnych – w sumie  było ich od tej pory 179, pierwszy w roku 380 w Saragossie i jak do tej pory ostatni w Tarragonie-Sant Cugat del Vallès w roku 1995.

Archidiecezja Tarragony obejmuje dziś obszar 3094,80 km2, na jej terenie mieszka ponad 620 tysięcy osób. Prezbiterium diecezjalne liczy 150 księży (w tym 10 zakonników), obsługujących 200 parafii. Wspiera ich w tym 5 stałych diakonów oraz 8 osób świeckich w misji duszpasterskiej. Średnia wieku księży przekracza 63 lata. W seminarium międzydiecezjalnym w Barcelonie studiuje 3 seminarzystów. Uczestnictwo w Mszy św. niedzielnej na terenie archidiecezji: 28.383 osoby; w Mszy św. codziennej: 3.014 osoby.

Arcybiskup Jaume Pujol przybywa do diecezji włocławskiej, aby wyrazić podziękowanie biskupowi włocławskiemu Wiesławowi Meringowi oraz całej diecezji za okazywaną pomoc, jaką stanowi praca duszpasterska w archidiecezji Tarragony dwóch naszych księży: ks. Szymona Welki i ks. Marcina Matynki. Obaj księża będą towarzyszyć arcybiskupowi w trakcie jego wizyty.

 

drukuj