Apel o dekomunizację środowiska naukowego

Byli opozycjoniści apelują do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o dokonanie dekomunizacji i lustracji środowiska naukowego.

Niepodległościowcy wnioskują do wicepremiera i ministra nauki Jarosława Gowina o podjęcie decyzji w sprawie oczyszczania środowiska naukowego. Jak podaje „Nasz Dziennik”, przewodniczący Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych Janusz Olszewski skierował już w tej sprawie pismo do ministra. Opozycjoniści uważają, że dekomunizacja powinna wyrażać się ustawowym zakazem zajmowania kierowniczych stanowisk profesorskich na uczelniach. Ma obejmować byłych członków PZPR, w tym funkcjonariuszy służb specjalnych PRL i agentury.

Kolejnym krokiem będzie unieważnienie wszystkich dyplomów, które zostały nadane przez uczelnie w krajach komunistycznych. Dodatkowo Stowarzyszenie postuluje, aby pozbawić tytułów naukowych osoby, które uzyskały je w okresie PRL za prace doktorskie i habilitacyjne mające na celu komunistyczną propagandę, a także zawierające fałsze historyczne. Lustracje na uczelniach wyższych postuluje także Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych.

 

TV Trwam News/RIRM

drukuj