6 sierpnia wyruszy 310. Warszawska Pielgrzymka Piesza na Jasną Górę

W Święto Przemienia Pańskiego w dniu 6 sierpnia 2021 r. z Sanktuarium Jasnogórskiej Matki Życia Kościoła w Warszawie, wyruszy na pątniczy szlak 310. Warszawska Pielgrzymka Piesza na Jasną Górę.

W tym roku pielgrzymujemy z hasłem: „Józef mąż Maryi” w 150. rocznicę ogłoszenia świętego Józefa Patronem Kościoła Powszechnego i roku beatyfikacji Sługi Bożego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, który przez wiele lat błogosławił nam w czasie wyjścia pielgrzymki i witał nas w progach Jasnej Góry.

Ponadto wyruszamy w okresie naznaczonym trudem i cierpieniem związanym ze skutkami epidemii. Polecamy także intencje ustania pandemii, natomiast podczas pielgrzymki będziemy przestrzegać wytycznych opracowanych przez GIS.

Odwaga i zawierzenie, które promieniują z postaci św. Józefa, przynaglają nas do wyruszenia na pątniczy szlak, by pełni ufności, krocząc ku Jasnogórskiemu Sanktuarium, dotrzeć do głębszego zrozumienia spraw dziejących się wokół nas, a przede wszystkim do głębszego poznania Chrystusa.

Wszystkich serdecznie zapraszamy do duchowego przeżywania czasu pielgrzymki i uczestnictwa w Nowennie przed Uroczystością Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, która będzie trwać 9 dni: od 6 do 15 sierpnia 2021 r. w naszym Sanktuarium Jasnogórskiej Matki Życia, ul. Długa 3 na Starym Mieście w Warszawie. Nowennę „Ufność i Nadzieja” poprowadzi o. Samuel Karwacki paulin z Krakowa.

W programie:

16.15 – Beatyfikacja 33

– Nabożeństwo różańcowe

17.00 – Msza św. z kazaniem maryjnym

– Apel Jasnogórski

Niech wstawiennictwo św. Józefa – męża Maryi, skutecznie i bezpiecznie poprowadzi Was do miejsca, do którego, jak śpiewamy w jednej z pieśni: „(…) gdzie powracać każdy chce, gdzie króluje Jej oblicze, na Nim cięte rysy dwie”.

Hasło 310. Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej na Jasną Górę – „Józef mąż Maryi” odnosi się do słów z Ewangelii wg św. Łukasza (Łk 1,27). W postaci św. Józefa ogniskuje się nie tylko odwaga i dojrzałość jako cechy odpowiedzialnej głowy rodziny oraz wiernego współmałżonka, ale przede wszystkim pełne ufności oddanie się Bogu. W ten sposób św. Józef sankcjonuje paradygmat cnoty męskości, wskazując jej źródło w relacji z Bogiem i w wiernym wypełnieniu Jego woli.

PLAKAT 1300x2800

Punktem wyjścia niniejszego plakatu stał się wypracowany przez lata symbol Pielgrzymki – litera „M” z krzyżem pośrodku wskazująca na związek Maryi z dziełem zbawczym Jej Syna Jezusa Chrystusa. Proporcje i kształt wspomnianej litery kojarzą się z koroną – symbolem panowania – przez co tytuł „Królowa” odniesiony do osoby Maryi, staje się czytelniejszy, gdyż chodzi o uczestnictwo we władzy, jaka przynależy Ukrzyżowanemu i Zmartwychwstałemu Panu. Osią plakatu jest słowo „Mąż”. Rysunek liter przywodzi na myśl kamienne inskrypcje charakterystyczne dla czasów pierwszych chrześcijan. Centrum wyrazistego hasła zderzono z symbolicznym przedstawieniem Świętej Rodziny. Są nim dwa połączone na wzór obrączek złote nimby symbolizujące Maryję i św. Józefa oraz trzeci (mniejszy) oznaczający Dzieciątko Jezus. Część nimbów Maryi oraz Dzieciątka Jezus są połączone przez owal – wspólną część liter „Ą” i „Ż”, podkreślając specjalną i jedyną więź, jaka łączy Maryję z Jezusem.

Język wizualny wypracowany dla WPP operuje czystymi barwami. Są to błękit – symbolizujący osobę Maryi, który użyty dla warstwy kolorystycznej słowa „Mąż” wprowadza w misterium małżeństwa zawartego ze św. Józefem. Niebiański żółty podkreślający sferę sacrum – Bożego działania jest połączony z czerwienią, która wpisując się w pierwotny błękit symbol natury ludzkiej, ukazuje ją jako przebóstwioną, gdyż wszystkie Trzy Osoby przynależą już do świata Bożej chwały, wykraczającej poza doczesne ramy czasu i przestrzeni.

Kolorystyka użyta na plakacie nawiązuje ponadto do barw miasta stołecznego Warszawy (kolor żółty i czerwony), skąd wyrusza pielgrzymka oraz do duchowej stolicy Polski – Częstochowy (połączenie kolorów: białego, żółtego oraz błękitnego), do której pielgrzymka podąża.

Na treści o charakterze symbolicznym nałożono warstwę informacyjną definiującą zawartość plakatu.

Bieżące informacje dotyczące przygotowań 310. WPP można monitorować na stronie internetowej [warszawa.paulini.pl] oraz na  profilu Facebook [Warszawska Pielgrzymka Piesza na Jasną Górę – OO. Paulini].

o. Krzysztof Wendlik/radiomaryja.pl

drukuj