fot. muzeum1939.pl

5 kwietnia posiedzenie NSA dot. zażalenia ws. Muzeum II Wojny Światowej

Na 5 kwietnia Naczelny Sąd Administracyjny wyznaczył datę posiedzenia, na którym zajmie się zażaleniem ministerstwa kultury na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wstrzymujące połączenie Muzeum II Wojny Światowej z Muzeum Westerplatte i Wojny 1939.

O wyznaczeniu daty posiedzenia NSA w tej sprawie poinformował w czwartek PAP Michał Szwast z wydziału informacji sądowej NSA.

30 stycznia Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wstrzymał połączenie dwóch gdańskich muzeów – Muzeum II Wojny Światowej i Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – do czasu prawomocnego rozpoznania zażalenia na tę decyzję resortu kultury. Zażalenie takie złożyły dyrekcja MIIWŚ i Rzecznik Praw Obywatelskich.

We wrześniu ub.r. minister kultury wydał rozporządzenie, w myśl którego Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku (powołane pod koniec 2008 r.) miało zostać połączone z gdańskim Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 powołanym przez resort kultury w grudniu 2015 r.

Resort uzasadniał połączenie placówek względami „organizacyjnymi, finansowymi i merytorycznymi”.

„Obydwa muzea mają zbliżony profil działalności, a ich połączenie pozwoli zoptymalizować koszty przeznaczane z budżetu państwa na ich funkcjonowanie oraz zwiększyć potencjał rozwojowy, a tym samym wzmocnić ich pozycję na muzealnej mapie Polski i świata” – informowało ministerstwo.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przypominało też w swoich komunikatach, że Muzeum II Wojny Światowej – inwestycja o wartości 450 mln zł – miało zostać otwarte w 2014 r. i ma już 3 lata opóźnienia. Resort informował, że przeprowadzona latem 2016 r. kontrola ministerstwa w Muzeum II Wojny Światowej negatywnie oceniła przygotowanie i realizację inwestycji, stwierdzono nieprawidłowości m.in. w nadzorze muzeum nad prowadzonymi pracami budowlanymi. Wskazywano, że zwiększenie powierzchni budynku i wystawy stałej mogło być naruszeniem ustawy o finansach publicznych.

Składając do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na decyzję o połączeniu dwóch gdańskich placówek skarżący wnieśli jednocześnie o wstrzymanie wykonania tej decyzji do czasu rozpatrzenia przez WSA meritum sprawy. WSA przychylił się do tego wniosku i 30 stycznia br. wstrzymał wykonanie decyzji resortu. Od tego postanowienia WSA odwołało się ministerstwo. Właśnie tym zażaleniem zajmie się 5 kwietnia NSA.

PAP/RIRM

drukuj