SP z uchwałą powołującą komisję konstytucyjną

Powołanie sejmowej komisji nadzwyczajnej do spraw zmian ustrojowych państwa, która miałaby zająć się wprowadzeniem zmian w konstytucji tak, by usprawnić działanie instytucji państwowych – zakłada projekt uchwały przygotowany przez Solidarną Polskę. 

Jak czytamy w projekcie, celem działania komisji byłaby „ocena obowiązywania rozwiązań prawnych obowiązującej ustawy konstytucyjnej z dnia 2 kwietnia 1997 r.”, a także „przygotowanie, w oparciu o przegląd i analizę obecnych przepisów prawa oraz orzecznictwa w zakresie obowiązującej Konstytucji RP, tez dotyczących niezbędnych zmian w ustawie konstytucyjnej, celem należytego usprawnienia instytucji państwa”.

W poprzedniej kadencji parlamentu powołano komisję nadzwyczajną, która procedowała nad zmianami w Konstytucji RP, dotyczącymi m.in. relacji między Prezydentem a Prezesem Rady Ministrów w zakresie polityki zagranicznej. Proces ten nie został doprowadzony do końca i prace te objęła zasada dyskontynuacji. Zdaniem wnioskodawców właściwym miejscem debaty o tak fundamentalnych sprawach ustrojowych jest nadzwyczajna komisja, składająca się z przedstawicieli wszystkich ugrupowań, zasiadających w Sejmie – napisano w uzasadnieniu projektu. 

Rzecznik SP Patryk Jaki powiedział, że Solidarna Polska celowo wybrała dzień 25 maja – rocznicę przyjęcia w referendum konstytucji w 1997 r. – by zaprezentować projekt uchwały. Podkreślił, że zdaniem SP Polsce potrzebna jest „radykalna reforma państwa i zmiana obecnego systemu politycznego” – a to może stać się tylko za sprawą zmian w konstytucji.

Poseł SP mówił, że chciałby, aby komisja wypracowała zmiany tak, aby doprowadzić do usprawnienia działania wielu aspektów funkcjonowania instytucji państwowych. Zaznaczył, że w sprawie powołania komisji prowadzi rozmowy z politykami z innych partii i – jak dodał – „znajduje w tej sprawie pozytywny odzew”. Według niego to kto zasiadałby w komisji, nie było tematem rozmów. „To sprawy drugorzędne” – ocenił.

Zdaniem Jakiego – gdyby udało się powołać komisję – to powinna ona zacząć od pracy nad zniesieniem immunitetu parlamentarnego oraz dyskusji nad finansowaniem partii politycznych, ponieważ w tej sprawie niemal wszystkie ugrupowania deklarowały chęć wprowadzenia zmian.

Przypomniał, że SP – uznając, że zarówno władza wykonawcza, jak ustawodawcza i sądownicza nie działają w sposób prawidłowy – zaprezentowała swój projekt nowelizacji ustawy zasadniczej. Zakłada on wprowadzenie w Polsce systemu prezydenckiego, likwidację Senatu i zmniejszenie o połowę liczby posłów, a także zmianę ordynacji wyborczej poprzez wprowadzenie w połowie kraju jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu.

W projekcie noweli konstytucji autorstwa SP znalazły się także zapisy m.in. o szybkim sądzie dla urzędników i polityków pod nazwą Sąd Odpowiedzialności Państwowej, a także o nowym systemie finansowania partii politycznych oraz zniesieniu immunitetu dla parlamentarzystów. SP postuluje też wprowadzenie powszechnych wyborów prokuratora generalnego oraz marszałków województw i starostów, a także „znaczącego wzmocnienia roli referendów”, tak by najważniejsze inicjatywy „były pod kontrolą społeczeństwa”. Z kolei pozycja Trybunału Konstytucyjnego – zdaniem SP – jest zbyt mocna, należy zatem umożliwić Sejmowi odrzucenie postanowień TK.

PAP/RIRM

drukuj