Wielkie zadanie – modlitwą różańcową ratować cały świat

X Ogólnopolska Pielgrzymka Podwórkowych Kół Różańcowych Dzieci na Jasną Górę

X Ogólnopolska Pielgrzymka Podwórkowych Kół Różańcowych Dzieci na Jasną Górę przepełniona była modlitwą, ale także chwaleniem Pana Boga poprzez śpiew i taniec. Pielgrzymowanie do tronu Matki Bożej Królowej Polski to również czas dzielenia się świadectwem, radość z bycia razem we wspólnocie dziecięcych serc oplatających modlitwą różańcową cały świat.

Obecność na Jasnej Górze Podwórkowych Kół Różańcowych Dzieci, powstałych i działających przy Radiu Maryja, w miejscu otaczanym szczególną czcią przez Polaków, jest znakiem, że dzieci pragną trwać przy Chrystusie i Jego Matce. Ich obecność to wyraz miłości do Najświętszej Panny i wierności Tej, która prowadzi wszystkich do swego Syna. Na te aspekty, dziękując za tak liczne przybycie, zwróciła uwagę Madzia Buczek. To właśnie ona przed 11 laty, w lipcu 1997 roku, wraz z trojgiem dzieci na swoim podwórku założyła pierwsze koło różańcowe, a o. Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja, zachęcił do tworzenia kolejnych. Dało to początek, dziś liczącej już blisko 137 tys. serc, wielkiej dziecięcej rodzinie różańcowej. Ziarno zostało zasiane, a dzisiaj zakwita na wszystkich kontynentach.

– Mam nadzieję, że pamiętacie hasło naszej tegorocznej pielgrzymki: „Modlitwą przemieńmy Polskę i świat”. Dzisiaj Matka Boża daje nam wielkie zadanie, bardzo odpowiedzialne – modlitwą różańcową mamy ratować naszą umiłowaną Ojczyznę i cały świat – mówiła Madzia Buczek. Po raz kolejny podkreśliła wagę dziecięcej modlitwy różańcowej, o którą prosiła Matka Boża w Fatimie. Wyraziła ogromną radość z faktu, że dzieło PKRD bardzo się rozrasta i że przyłączają się do niego kolejne osoby na całym świecie. Także podczas jubileuszowej pielgrzymki czworo uczniów z olsztyńskiej Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny otrzymało legitymacje PKRD. Madzia Buczek przypomniała pierwsze spotkanie w rodzinie różańcowej na Jasnej Górze, odbyło się ono 21 marca 1999 roku w bazylice.


Wspólne koncertowanie

Od wielu lat jasnogórski plac zamienia się w kolorowe morze, falują nad nim transparenty, ręcznie wykonane kwiaty, chorągiewki, wstążeczki, baloniki. W tym roku dla zgromadzonych małych i tych starszych apostołów Jezusa i Maryi zaśpiewał zespół Promyczki Dobra (wcześniej występujący pod nazwą Promyczki) z Nowego Sącza. Jest to bardzo dobrze znany zespół dziecięcy, który działa już od 1991 roku. Jego założycielem i kierownikiem jest ks. Andrzej Mulka. Z zespołem pracują instruktorzy Młodzieżowego Domu Kultury w Nowym Sączu, a opiekę nad nim sprawuje Wydawnictwo „Promyczek”. Wystąpił także Mały Chór Wielkich Serc, który istnieje od 1997 roku przy parafii franciszkańskiej Matki Bożej Anielskiej w Łodzi. Jego założycielem i prowadzącym jest o. Piotr Kleszcz. Jak podkreślił podczas spotkania, Mały Chór Wielkich Serc ewangelizuje poprzez śpiew na estradach, w kościołach, teatrach, szkołach, szpitalach, domach opieki społecznej. Dla swoich małych przyjaciół zaśpiewał również ks. bp Antoni Długosz. Występy porwały zgromadzonych pielgrzymów do wspólnego tańca i śpiewu. A wszystko na chwałę Bożą.

Spotkanie tradycyjnie poprowadził o. Piotr Dettlaff, opiekun Podwórkowych Kół Różańcowych Dzieci z ramienia Radia Maryja.


Aspekt wychowawczy i duchowy

– Przyjechaliśmy z Gliwic. W naszej parafii działają różne wspólnoty gromadzące dzieci, w tym koło różańcowe. Ja osobiście pielgrzymuję na Jasną Górę od trzydziestu lat, wcześniej ze swoimi dziećmi, teraz z wnukami. Naszą pielgrzymkę zorganizowało Stowarzyszenie Rodzin Katolickich. Dzieci bardzo chętnie modlą się na różańcu, mamy je ze sobą, przywiezione z Fatimy – zaznaczyła Janina Kalita. – Tu jest bardzo fajnie, wesoło – mówił dziewięcioletni Wiktor Adamczyk z Gliwic. Potwierdził to jego jedenastoletni brat Patryk. – Śpiewamy różne piosenki, tańczymy, modlimy się – dodała sześcioletnia Oliwia Adamczyk.

– W naszej parafii katedralnej w Rzeszowie do Podwórkowego Koła Różańcowego Dzieci należy około 150 osób. Na ogólnopolskiej pielgrzymce na Jasnej Górze jesteśmy po raz trzeci. Dzieci chętnie przyjeżdżają na te spotkania, bardzo lubią koncerty. Przed dwoma laty szły w procesji z darami, było to dla nich ogromne przeżycie. Podczas podróży modlimy się. Nasze wspólne pielgrzymowanie ma aspekt wychowawczy i przede wszystkim duchowy. Kto jest blisko Maryi, kto przyjeżdża na Jasną Górę, tu, u Matki Bożej, napełnia się mocą. Maryja prowadzi nas wszystkich do Jezusa – podkreśliła siostra Hanna, felicjanka z Rzeszowa. W grupie przybyłych z Rzeszowa dzieci były m.in. Estera Płonka oraz Monika Pikor, które do Podwórkowego Koła Różańcowego Dzieci należą od 20 czerwca 2007 roku. Jak wyznały, bardzo lubią pielgrzymować na Jasną Górę, a do wstąpienia do PKRD zachęciła je siostra Hanna. Zaznaczyły, że słuchają audycji dla dzieci w Radiu Maryja lub oglądają je w Telewizji Trwam.

Świadectwem przynależności do PKRD dzieliły się dzieci wraz z opiekunami z Chicago. Za pośrednictwem telebimu zebrani łączyli się także z ks. Piotrem Stępniem, misjonarzem w Brazylii, który założył PKRD. Również i tam każdego dnia dzieci biorą do ręki różaniec, by wypraszać potrzebne łaski dla siebie, swoich najbliższych, prosić o nawrócenie świata.


Wybrani przez Maryję

Zawsze w centrum spotkania „różańcowych dzieci” jest Msza św., której w tym roku przewodniczył ks. bp Antoni Długosz z Częstochowy. Ksiądz biskup wygłosił także homilię. Przypomniał orędzie z Fatimy i Lourdes, prośbę Maryi, aby każdego dnia odmawiać modlitwę różańcową. Podkreślił, że Najświętsza Panna wybierała dzieci, by przypominały światu o potrzebie nawrócenia. – Matka Boża wybrała dzieci, tak jak was, aby głosiły światu prawdę, że trzeba się nawracać i odmawiać modlitwę różańcową. Dzisiaj chcemy podziękować za kolejną dziewczynkę, za Madzię Buczek, za jej charyzmat – mówił ks. bp Antoni Długosz. Prosił dzieci, aby przyjęły wezwanie Fatimy i Lourdes, aby Różaniec także podczas wakacji był ich sztandarem. Przypomniał, iż przynależność do Podwórkowych Kół Różańcowych Dzieci zobowiązuje. Apostoł Jezusa i Maryi winien pamiętać o modlitwie, spowiedzi, lekturze Pisma Świętego, Mszy św., o dawaniu świadectwa. – Kochani moi, bardzo was proszę, aby ta przyjaźń, jaką dziś nam daje Pan Jezus, towarzyszyła nam przez całe nasze życie, bo Jezus jest naszym przyjacielem.


Otwarte serca

Pozdrowienie w imieniu stróżów Jasnej Góry skierował o. Sebastian Matecki, podprzeor klasztoru. Ojciec Piotr Chyła, wikariusz prowincjała Warszawskiej Prowincji Redemptorystów, wyznał: – Kiedy patrzę na was, już rozumiem, dlaczego Jezus powiedział: jeśli się nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Jezus wiedział dobrze, że dorośli czynią złe rzeczy, powodują wojny, są zazdrośni, pełni egoizmu, a dzieci mają otwarte serca. Jestem przekonany, że wszystkie dobre pomysły pochodzą od Pana Boga i taki zrodził się kiedyś w sercu naszego Ojca Dyrektora, został on również pięknie przyjęty przez naszą kochaną Madzię Buczek.

Ojciec Piotr Chyła apelował do dzieci, aby zawsze miały otwarte serca, napełnione Bożą miłością.

Ojciec Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja, przypomniał, że Matka Boża w Fatimie powiedziała: jeśli będziecie się modlić, nawróci się Rosja. Matka Boża wysłuchuje modlitw. Przedstawił obecnego na uroczystości księdza, Rosjanina, który w wieku osiemnastu lat przyjął chrzest i obecnie pracuje w mieście Krasnojarsk na Syberii Wschodniej, i księdza, Polaka, który od dziesięciu lat posługuje w Moskwie. Jak podkreślił Ojciec Dyrektor, Madzia Buczek, która założyła Podwórkowe Koła Różańcowe Dzieci, kończy obecnie pierwszy rok studiów w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, i nie przeszkadza jej w tym choroba. – Jeśli ona tyle zrobiła, to co wy? Módlcie się o nawrócenie całego świata, nie tylko Rosji, ale i Polski, i wszystkich ludzi – prosił.

Minister Ewa Sowińska, rzecznik praw dziecka, zaznaczyła natomiast: – To wielkie dzieło, które podejmujecie, chroni was, wasze rodziny, chroni naszą Ojczyznę przed wszystkim, co złe. Trwajcie na tej modlitwie, a będziecie mieli opiekę Bożą przez całe życie.

W niebo wzniosło się trzynaście gołąbków na znak pokoju i zapewnienia o modlitwie. Dzieci wysłuchały słów telegramu, który został skierowany z Jasnej Góry do Ojca Świętego Benedykta XVI.

Kolejne regionalne spotkanie kół różańcowych dzieci odbędzie się już 3 lipca w Tuchowie, a następna ogólnopolska pielgrzymka na Jasną Górę – za rok.


Małgorzata Bochenek
drukuj