Świątynia będzie dziękczynieniem

Ks. bp Tadeusz Płoski, ordynariusz polowy Wojska Polskiego:


Budowa świątyni Matki Bożej Gwiazdy Nowej Ewangelizacji jest także zamysłem Ojca Świętego. On to bowiem złożył pod nią podpis z pieczęcią i świadectwem, że rzeczywiście chce, żeby te dzieła i Boży plan się spełniły poprzez Boga Ojca, Jezusa Chrystusa, naszego Kapłana, przez moc darów Ducha Świętego, a także przez Maryję, Służebnicę Pańską. Całe życie człowieka to praca i służba. Dla mnie jako kapelana wojskowego i biskupa w duszpasterstwie wojskowym, służba jest najbardziej miarodajnym wyznacznikiem życia i powołania. I dlatego Ta, która stała się Służebnicą Pańską i jednocześnie Służebnicą wszystkich ludzi, godna jest, żebyśmy Jej za tę służbę podziękowali. A takim wotum wdzięczności jest przede wszystkim świątynia.


not. JAC
drukuj