Potrzebne jest 14 mld euro w przyszłym budżecie Unii Europejskiej, żeby wyrównać dopłaty dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej – powiedział europoseł dr Zbigniew Kuźmiuk. Koordynator w komisji rolnictwa Parlamentu Europejskiego powołał się na badania przeprowadzone dla przyszłego komisarza ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego.

W ocenie europosła Zbigniewa Kuźmiuka zrównanie dopłat, czyli odebranie środków Niemcom czy Holandii na rzecz innych mniej zamożnych państw jest drogą donikąd. Te dwa państwa nie pozwolą na zmniejszenie środków – zaznaczył europoseł.

Dlatego też należy szukać dodatkowych pieniędzy. Dr Zbigniew Kuźmiuk wyraził przekonanie, że uda się do tego doprowadzić.

To wyrównanie, o którym mówimy, nastąpi do średniej unijnej. Ta średnia unijna to około 260-270 euro. Jeżeli polscy rolnicy taką podstawową dopłatę w tej wysokości otrzymają, to ten warunek polityczny, do którego się zobowiązaliśmy zostanie spełniony – podkreślił europoseł PiS.

14 mld euro to jedna setna procenta całego budżetu Wspólnoty na kolejne siedem lat. Wszystko wskazuje na to, że nowe wieloletnie ramy finansowe wspólnoty zostaną przyjęte w przyszłym roku podczas prezydencji niemieckiej. Władze w Berlinie obejmą przewodnictwo w UE w lipcu 2020 roku.

RIRM

drukuj