279 rocznica założenia Zgromadzenia Redemptorystów

W 867 rocznicę poświęcenia bazyliki laterańskiej w Rzymie redemptoryści obchodzą 279 rocznicę założenia Zgromadzenia Najświętszego Okupiciela.

Dziś we wszystkich wspólnotach redemptoryści dziękować będą za 279 lat swojej posługi. Uroczystości rocznicowe pod hasłem „Migracja – jako duszpasterskie wyzwanie redemptorystów” zaplanowano m.in. w Tuchowie. Redemptoryści w tamtejszym Wyższym Seminarium Duchownym wspominają św. Jana Neumanna.

Jak powiedział o. Bogusław Augustowski – proboszcz i kustosz Sanktuarium matki Bożej Tuchowskiej w ramach uroczystości przewidziano kilka referatów.

 

Po modlitwach południowych ojcowie redemptoryści udadzą się do Lubaszowej gdzie wspólnie wejdą na górę Brzanke. Uroczystości zakończy nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i uroczysta Eucharystia w Bazylice.

Przypomnijmy 9 listopada 1732 r. w Scala, pragnąc naśladować przykład Chrystusa w przepowiadaniu Dobrej Nowiny ubogim, św. Alfons Liguori założył Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela.

Tego dnia na modlitwie zebrało się 7 misjonarzy. Odprawiono Eucharystię i odśpiewano Te Deum dziękczynne za powstanie nowego Zgromadzenia Zakonnego – przypomina o. Stanisław Wróbel ekonom generalny Zgromadzenia Ojców Redemptorystów w Rzymie.

 

Te siedem osób dało początek zgromadzeniu, które z biegiem lat rozrosło się w bardzo wielką wspólnotę.

 

Na świecie jest ponad pięć tysięcy pięciuset redemptorystów; pracujących w siedemdziesięciu siedmiu krajach świata, na 5ciu kontynentach.

Celem posługi redemptorystów jest głoszenie miłości Boga, najbardziej opuszczonym. Ojcowie i bracia realizują swoje zadania poprzez: misje, rekolekcje, duszpasterstwo parafialne, apostolat ekumeniczny, posługę w konfesjonale i nauczanie teologii moralnej.

Ojcowie i bracia realizują Jego misję poprzez m.in. misje, rekolekcje, duszpasterstwo czy apostolat ekumeniczny.

Duch redemptorysty jak mówi o. Janusz Sok prowincjał warszawskiej prowincji redemptorystów powinien być bardzo prosty klarowny i jednoznaczny. Stać po stronie prawdy.

w dzieło Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela wpisuje się m.in. Radio Maryja – zwraca uwagę o. prof. Andrzej Wodka.

 

Misyjną ikoną zgromadzenia jest Wizerunek Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Zgromadzenie oprócz św. Alfonsa ma trzech innych kanonizowanych redemptorystów: św. Gerarda Majellę, św. Klemensa i św. Jana Neumanna. Dziewięciu redemptorystów jest beatyfikowanych.

 

RIRM

***

Dnia 9 listopada 1732 r. w Scala, pragnąc naśladować przykład Jezusa
Chrystusa w przepowiadaniu Dobrej Nowiny ubogim, św. Alfons Liguori założył
Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela. Miał wtedy 36 lat. Jego życie stało się
misją i służbą dla najbardziej opuszczonych. Dnia 25 lutego 1749 roku
Zgromadzenie zostało zatwierdzone przez papieża Benedykta XIV.

 

Historia Zgromadzenia Redemptorystów

Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela powstało jako odpowiedź na wezwanie ze
strony Jezusa, skierowane do św. Alfons za pośrednictwem ubogich. W roku 1730
wyczerpany pracą misyjną, na polecenie lekarza, Alfons wyjeżdża z Neapolu, aby
odpocząć na świeżym, górskim powietrzu. Wraz z kilkoma kompanami dociera do
Scala, na wybrzeże amalfitańskie, na południe od Neapolu. Tam w pobliskich
górach znajdowało się sanktuarium Matki Bożej Górskiej (Santa Maria dei Monti),
świetne miejsce na wypoczynek, doskonałe na kontemplację, blisko Matki Jezusa
Chrystusa; roztaczał się stamtąd widok na piękno otaczających gór i morza.

Jednak Scala oznaczało również ubóstwo i biedę. W górach żyli pasterze, którzy
przyszli do misjonarzy i prosili ich o Ewangelię, Słowo Życia. Alfons był
zaskoczony ich głodem Słowa Bożego i przywołał słowa proroka: „Maleństwa o chleb
błagały – a nie było nikogo, kto by im go łamał” (Lm 4, 4). Pierwszy biograf
Alfonsa mówi nam, że kiedy Alfons wyjechał ze Scala, to cząstkę swojego serca
pozostawił wśród pasterzy; zastanawiał się, jak mógłby im pomóc.

W Neapolu, po długiej modlitwie i konsultacjach, które miały mu pomóc w
rozeznaniu, …zrozumiał, że musi wrócić do Scala. Oczywiście ubóstwa nie
brakowało i w Neapolu, ale było wielu innych, którzy mogli pomóc biednym wyjść z
ich sytuacji społecznej marginalizacji. W Scala ubodzy pozostawali sami, nie
było nikogo kto mógłby im pomóc, byli całkowicie opuszczeni. Za czasów św.
Alfonsa, pasterze i chłopi stanowili najbardziej opuszczoną grupę społeczną:
„nie uważano ich za ludzi podobnych do innych, byli w niełasce natury”. Św.
Alfons zdecydował się stanąć po ich stronie, postanowił dzielić życie wraz z
nimi i zanieść im w obfitości Słowo Boże.

Dnia 9 listopada 1732 r., w ukochanym Scala, pragnąc naśladować przykład Jezusa
Chrystusa w przepowiadaniu Dobrej Nowiny ubogim, św. Alfons Liguori zakłada
Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela. Ma wtedy 36 lat. Jego życie stało się
misją i służbą dla najbardziej opuszczonych. Dnia 25 lutego 1749 roku
Zgromadzenie zostało zatwierdzone przez papieża Benedykta XIV.

Misjonarze Redemptoryści kontynuują charyzmat św. Alfonsa w Kościele i świecie.
„Mocni w wierze, radośni nadzieją, rozpaleni miłością, płonący gorliwością,
świadomi własnej słabości, wytrwali w modlitwie, redemptoryści, jako mężowie
apostolscy i prawdziwi uczniowie św. Alfonsa, idąc radośnie za Chrystusem
Zbawicielem, uczestniczą w jego misterium i głoszą je przez ewangeliczną
prostotę życia i przepowiadania, a także przez wyrzeczenie się samych siebie i
przez gotowość podjęcia wszelkiego trudu, aby nieść ludziom Obfite Odkupienie” (Konst.
20).

Redemptoryści żyją w misyjnej wspólnocie, zawsze witają każdego z radością i są
rozmodleni, jak Maryja z Nazaretu. Poprzez misje, rekolekcje, duszpasterstwo
parafialne, apostolat ekumeniczny, posługę w konfesjonale i nauczanie teologii
moralnej, głoszą miłość Boga, naszego Ojca, która w Jezusie Chrystusie
„zamieszkała między nami”, stając się głębią miłosierdzia, oraz Słowo Życia,
które karmi serce człowieka i nadaje sens życiu; uczą, jak żyć w pełni wolności
i solidarności z innymi. Podobnie, jak św. Alfons, redemptoryści dokonują opcji
na rzecz ubogich, potwierdzając w ten sposób ich godność i wielkość przed Bogiem
oraz wierząc, że Dobra Nowina naszego Pana jest dla nich szczególnie aktualna.

Dziś jest na świecie ponad 5.500 redemptorystów; pracujących w 77 krajach
świata, na 5 kontynentach; są wspierani przez ludzi świeckich, którzy
współpracują w ich misji i tworzą razem rodzinę redemptorystowską. Wizerunek
Matki Bożej Nieustającej Pomocy jest misyjną ikoną zgromadzenia.

Oprócz św. Alfonsa, trzech innych redemptorystów zostało kanonizowanych: św.
Gerard Majella, św. Klemens i św. Jan Neumann. Dziewięciu redemptorystów zostało
beatyfikowanych: January Sarnelli, Peter Donders, Kaspar Stanggassinger, Francis
Xavier Seelos, Dominick Methodius Trcka, Vasyl Velychkovskyi, Zynoviy Kovalyk,
Mykolay Charnetskyi e Ivan Ziatyk.

(źródło: Oficjalna strona internetowa Zarządu Generalnego Redemptorystów)


www.redemptor.pl

 

drukuj