Formacja

Aby dojrzewać do zadań, które Pan Bóg stawia przed nami potrzebujemy nieustannej formacji.

W Młodzieżowych Kołach Przyjaciół Radia Maryja formacja ta odbywa się w małych grupach według metody ewangelicznej rewizji życia wypracowanej i owocnie stosowanej przez wiele wspólnot chrześcijańskich. Opiera się ona na trzech podstawowych zasadach: widzieć, ocenić, działać. Na tej stronie prezentujemy zeszyty formacyjne, które stanowią pomoc do prowadzenia spotkań Młodzieżowych Kół Przyjaciół Radia Maryja. Spotkania winny odbywać się w cyklu dwutygodniowym. Pamiętajmy, że materiały formacyjne zawierają tylko bardzo ogólne wskazania. Trzeba je uzupełnić o inne konkretne propozycje działań, stosownie do odczytywanych wyzwań i znaków czasu.

Pobierz pliki:
XV Spotkań formacyjnych dla Młodych Przyjaciół Radia Maryja
Zeszyt I
Zeszyt II
Zeszyt III

drukuj