PAP/Leszek Szymański

Raport ISKK: Wzrosła liczba wiernych uczestniczących w niedzielnych Mszach św.

W ubiegłym roku liczba wiernych uczestniczących w niedzielnych Mszach św. wzrosła o około pół miliona. Trzysta tysiąc osób więcej przystępowało też do Komunii świętej. Tak wynika z najnowszego raportu Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego.

W 2017 roku w niedzielnej Eucharystii uczestniczyło 38,3 proc. zobowiązanych do tego katolików. Do Komunii świętej przystąpiło natomiast 17 proc. wiernych.

– Widzimy, że w stosunku do 2016 roku jest to wzrost o 1,6 punktu proc., jeżeli chodzi o dominicantes i 1 punkt proc., jeżeli chodzi o communicantes – informuje ks. Wojciech Sadłoń SAC, dyrektor Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego SAC im. ks. W. Zdaniewicza.

Najwyższy wskaźnik dominicantes, czyli osób uczestniczących regularnie w niedzielnych Eucharystiach, odnotowano w diecezjach: tarnowskiej – ponad 71 proc., rzeszowskiej – ponad 65 proc. oraz przemyskiej – blisko 60 proc..

Tylko co czwarty wierny uczestniczy w niedzielnej Mszy św. w diecezjach szczecińsko-kamieńskiej, łódzkiej oraz koszalińsko-kołobrzeskiej. Comunikantes, czyli wskaźnik osób przyjmujących Komunię świętą, również jest bardzo zróżnicowany.

– Tam, gdzie niższy jest dominicantes, tam niższy jest comunikantes i odwrotnie – wskazuje ks. Wojciech Sadłoń SAC.

Co czwarty wierny przyjmuje regularnie Komunię św. w diecezjach: tarnowskiej, zamojsko-lubaczowskiej oraz pelplińskiej. Z kolei tylko co 10 w diecezjach sosnowieckiej, szczecińsko-kamieńskiej, koszalińsko-kołobrzeskiej oraz łódzkiej.

Te dane potwierdzają, że zabory oraz inne zawirowania historyczne odcisnęły swoje piętno – podkreśla prof. Przemysław Śleszyńśki.

– Ten cały bagaż historii oddziaływuje do dzisiaj i my tego typu zróżnicowania możemy obserwować w ramach innych, wydawałoby się, zupełnie niepowiązanych korelatów – mówi prof. Przemysław Śleszyński z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.

W Polsce w 2017 roku posługiwało blisko 25 tysięcy kapłanów. Najwięcej w diecezji tarnowskiej – tysiąc sześciuset. Najmniej kapłanów jest w diecezji drohiczyńskiej – 268.

Liczba duszpasterzy, do których dostęp mają wierni, ma wpływ na ich praktyki religijne – zauważa Łukasz Prażmo, który współtworzył raport.

– Widać zdecydowanie, że w tych parafiach na południu kraju, gdzie wskaźniki domincantes i comunicantes są wyższe, mniej osób przypada na jednego księdza. Ten dostęp do księdza jest łatwiejszy – zaznacza Łukasz Prażmo z GIS-Expert sp. z o.o.

Z danych wynika, że spada liczba powołań do kapłaństwa. W 2016 roku w seminariach duchownych było 2336 alumnów. W ubiegłym roku o 173 mniej.

– Ten spadek częściowo pokrywa się ze spadkiem liczby młodych mężczyzn – wskazuje ks. Wojciech Sadłoń SAC. 

Efektem jest wzrost średniej wieku kapłanów. Spadła liczba udzielonych sakramentów małżeństwa oraz bierzmowania. Odnotowano natomiast ponad 18 tysięcy więcej chrztów.

– Delikatnie ta liczba chrztów wzrosła, co wyraźnie odpowiada wzrostowi liczby urodzeń w Polsce w ostatnich latach – mówi ks. Wojciech Sadłoń SAC.

Dane, które zbierają proboszczowie w swoich parafiach, pokazują również, ile osób wyjechało z Polski w ostatnich latach.

– Pozwalają regionalnie spojrzeć na to, gdzie były nierejestrowane ubytki ludności w Polsce – podkreśla prof. Przemysław Śleszyński.

Według oficjalnych danych, z Polski w ostatnich latach wyjechało około 2,5 miliona Polaków. Według danych zebranych przez księży, może to być nawet 3 miliony osób. Odczuwają to bardzo mocno parafie, szczególnie te najmniejsze.

TV Trwam News/RIRM

drukuj