Anioł Stróż Polski

Orędzia dla Polski i Polaków (2009-2014)

Adam Człowiek

Wszyscy wiemy, że posiadamy własnego Anioła Stróża, ale nie wszyscy z nas wiedzą, że istnieją Aniołowie, którzy sprawują opiekę nad całymi narodami. Anioł Stróż Polski przekazał orędzie dotyczące losów naszej Ojczyzny. Jest to szczególny plan Pana Boga dotyczący naszego Narodu, ale jego spełnienie zależy od naszej postawy i zaangażowania.

Adam Człowiek (1969-2014): współczesny polski wizjoner, który otrzymał Orędzia w latach 1990-2014. Została mu przez Boga powierzona misja ukazywania Kościoła, Polski i świata. Wraz z tą misją otrzymał symboliczne nowe imię. Przez cały czas wypełniania tej misji Adam Człowiek pozostawał pod duchowym kierownictwem kapłanów i hierarchów Kościoła rzymskokatolickiego, bezwarunkowo wierny Jego nauczaniu i posłuszny Niebu, aby pozostać w ukryciu. Publikacja zatwierdzona do studiowania i medytacji prywatnej. Nihil obstat – Ks. Abp Andrzej Dzięga.

Informacja: Fundacja „Nasza Przyszłość”

drukuj