Wpisy

Przedłużono umowę między Stolicą Apostolską a Chinami

Na kolejne dwa lata przedłużone zostało tymczasowe Porozumienie pomiędzy Stolicą Apostolską a Chińską Republiką Ludową dotyczące nominacji biskupów. Specjalny komunikat watykańskiego Biura Prasowego podkreśla, że pozytywne wdrażanie w życie tej umowy, o fundamentalnym znaczeniu kościelnym i duszpasterskim, było możliwe dzięki dobrej komunikacji i współpracy między stronami. Stąd decyzja Stolicy Apostolskiej, by „dalej kontynuować otwarty i konstruktywny dialog z korzyścią dla Kościoła katolickiego i dobra narodu chińskiego”.

Prezydent RP spotkał się z Ojcem Świętym

Prezydent Andrzej Duda przebywa z wizytą w Watykanie. Szef państwa polskiego został przyjęty na audiencji przez papieża Franciszka. „Rozmawialiśmy o tym, jak każdy człowiek, w ramach swoich możliwości, może starać się postępować tak, by zawsze i wszędzie dążyć do pokoju. Ta myśl przyświeca też moim decyzjom” – wskazał prezydent RP po spotkaniu z Ojcem Świętym.   

W Watykanie opublikowano list zatytułowany „Dobry Samarytanin”, który dotyczy opieki nad osobami w krytycznych i końcowych fazach życia

W Watykanie opublikowano list zatytułowany „Dobry Samarytanin”, który dotyczy opieki nad osobami w krytycznych i końcowych fazach życia.  Zawarto w nim też stanowczy sprzeciw wobec badań prenatalnych w celach „eugenicznych”. Eutanazja jest „aktem zabójczym”, a jego wspólnikami są ci, którzy uchwalają prawa legalizujące ją – głosi dokument Kongregacji Nauki Wiary.

Watykan: eutanazja to akt zabójczy, a jego wspólnikami są ci, którzy uchwalają przepisy

Ci, którzy zatwierdzają przepisy dotyczące eutanazji i samobójstwa wspomaganego, stają się zatem współuczestnikami grzechu ciężkiego, który popełnią inni. Są również winni zgorszenia, ponieważ prawa te powodują deformację sumienia, nawet u wiernych – głosi dokument Kongregacji Nauki Wiary. Opublikowany we wtorek list „Samaritanus bonus” dotyczy opieki nad osobami w krytycznych i końcowych fazach życia.