Wpisy

[TYLKO U NAS] Ks. prof. P. Bortkiewicz: Dzisiaj wydaje się, że Kościół jako jedyna instytucja ma odwagę stawać w obronie godności ludzkiego ciała

Zadziwiające jest milczenie, banalizacja manipulacji ludzkim ciałem. Traktowanie go w sposób przedmiotowy jako przedmiotu zaspokającego ludzką przyjemność, jako przedmiotu, którym człowiek może dowolnie dysponować. Takie traktowanie ludzkiego ciała oznacza nie tylko poniżenie człowieka i potraktowanie go jako przedmiotu, ale patrząc głębiej oznacza odrzucenie zaufania okazanego człowiekowi przez Boga – wskazał ks. prof. Paweł Bortkiewicz w felietonie „Myśląc Ojczyzna” na antenie TV Trwam.

[TYLKO U NAS] Ks. prof. P. Bortkiewicz: Wszelkie ideologie w gruncie rzeczy są odstępstwem od rozumu

Wszelkie ideologie w gruncie rzeczy są odstępstwem od rozumu. Problemem jest to, że dyktatura piewców ideologii niszczy realną kulturę myślenia. Mamy do czynienia także z pojęciem „kultury unieważnienia”. Na przykładzie sytuacji ze szwedzkiego Uniwersytetu w Lund okazuje się, że człowiek dochodzący do prawdy może zostać skasowany mocą ideologii – powiedział ks. prof. Paweł Bortkiewicz, etyk, w sobotniej audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja.  

[TYLKO U NAS] Ks. prof. P. Bortkiewicz TChr: Bart Staszewski albo próbuje cynicznie rozgrywać rzeczywistość, albo jawi się jako homofob

Pan Bart Staszewski albo próbuje cynicznie rozgrywać rzeczywistość i zapewne o to chodzi, albo jawi się tutaj jako homofob, skoro chce pozbawić człowieka o określonej orientacji seksualnej piastowania urzędu państwowego. Naprawdę nie jest istotne to, kto w urzędzie państwowym jaką orientację seksualną zajmuje – mówił bioetyk ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr w poniedziałkowej audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja.  

[TYLKO U NAS] Ks. prof. P. Bortkiewicz o zbliżającej się beatyfikacji ks. kard. Stefana Wyszyńskiego: Nauczanie prymasowskie nie przeminęło. Ono zachowuje swoją aktualność

Nauczanie prymasowskie nie przeminęło. Ono zachowuje swoją aktualność. Raz jeszcze podkreślę, że jest to nauczanie profetyczne, bardzo aktualne, a zarazem wyrażone bardzo prostym językiem, pięknym i przemawiającym do człowieka różnych czasów i epok. […] Jednym z największych grzechów naszego Kościoła w Polsce jest utrata pamięci o tak wielkich postaciach, które są nam dane jako znak od Boga. Warto, abyśmy przyjmowali te postaci wciąż na nowo – powiedział ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr, w audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja.

[TYLKO U NAS] Ks. prof. P. Bortkiewicz TChr o wprowadzaniu tzw. planu równości płci na niektórych polskich uczelniach: Niewątpliwie potrzebny jest psychiatra, żeby ogarnąć stan umysłu elit tychże uniwersytetów

Niewątpliwie potrzebny jest psychiatra, żeby ogarnąć stan umysłu elit niektórych polskich uniwersytetów, ponieważ to co jest podejmowane, jest kompletnym absurdem. Nie wiemy, o jakich płciach jest mowa, bo to pojęcie zostało dzisiaj zupełnie rozmyte. Nawet gdybyśmy przyjęli najprostszą i realistyczną wersję, że chodzi tutaj o równość płci męskiej oraz żeńskiej, to trzeba zauważyć, iż ta równość jest w gruncie rzeczy nierównością – powiedział ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr, bioetyk, w audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja.

Ks. prof. P. Bortkiewicz o hiszpańskiej „ustawie trans”: Mamy do czynienia z walką z realistyczną wizją świta, z rzeczywistością

Hiszpański rząd chce pozwolić nieletnim na zmianę płci. Gabinet socjalistycznego premiera Pedro Sancheza przyjął projekt ustawy o tzw. Rzeczywistej i Efektywnej Równości Osób Transpłciowych oraz gwarancji praw osób LGBTI. „To pokazuje, że mamy do czynienia z walką z realistyczną wizją świta, z rzeczywistością” – wskazał ks. prof. Paweł Bortkiewicz.

[TYLKO U NAS] Ks. prof. P. Bortkiewicz: Powinniśmy wymagać od rządzących naszym państwem decyzji, jakie miał odwagę podjąć rząd węgierski, który próbuje dać odpór seksedukacji i chronić młode pokolenia

Węgierski parlament zakazał promocji homoseksualizmu w szkołach. „Powinniśmy wymagać odwagi od rządzących naszym państwem, by podjęli takie decyzje, jakie miał odwagę podjąć rząd węgierski. To jest kompleksowa ustawa, która próbuje dać odpór seksedukacji i chronić młode pokolenia. Nie jesteśmy w stanie wykazać ani jednej dobrej cechy, która wiązałaby się z promocją ideologii LGBT czy gender we współczesnym społeczeństwie. To jest zakłamanie pojęć, deprawacja młodzieży, zamiana wychowania do miłości na seksedukację” – akcentował ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr w czwartkowych „Aktualnościach dnia” na antenie Radia Maryja.

[TYLKO U NAS] Ks. prof. P. Bortkiewicz: Myślenie o postępie naukowym w oderwaniu od rozwoju człowieka w rodzinie jest wysoce naiwne 

Myślenie o postępie naukowym w oderwaniu od rozwoju człowieka w rodzinie jest wysoce naiwne i żenująco śmieszne. Przyszłość świata idzie przez rodzinę, dlatego tak ważna jest refleksja nad nią i nad czwartym przykazaniem – powiedział ks. prof. Paweł Bortkiewicz, etyk, w piątkowym felietonie z cyklu „Myśląc Ojczyzna” w TV Trwam.