Wpisy

[TYLKO U NAS] Ks. prof. P. Bortkiewicz: Politycy UE często odwołują się do haseł z rewolucji francuskiej – pozbawionych prawdy i zagrażających człowiekowi

Hasła rewolucji francuskiej były oderwane od fundamentu, zostały ustawione w opozycji do Boga. Rewolucja miała charakter laicki, oświeceniowy, ale trzeba powiedzieć wprost – miała charakter ateistyczny. Hasła stały się pozbawione prawdy i zaczęły zagrażać człowiekowi. Równość, jak dziś wiemy, jest hasłem ewidentnej dyskryminacji ludzi normalnych, prawych i uczciwych. Do tych haseł często odwołują się politycy Unii Europejskiej – powiedział ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr, wykładowca akademicki UAM w Poznaniu i WSKSiM w Toruniu, etyk, w audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja.

[TYLKO U NAS] Ks. prof. P. Bortkiewicz: Presja Unii Europejskiej wywierana wobec rządu i narodu węgierskiego jest bardziej drastyczna, niż działania, które UE próbuje podejmować w stosunku do rządów dyktatorskich Putina czy Łukaszenki

Presja wywierana wobec rządu i narodu węgierskiego jest bardziej drastyczna, niż próby presji, które Unia Europejska próbuje podejmować w stosunku do rządów dyktatorskich, takich jak rząd Putina czy Łukaszenki, gdzie presje są bardziej symboliczne, niż realne. Natomiast, jak się okazuje, w stosunku do państw członkowskich presja może być wywarta w sposób bardzo silny i to nie dlatego, że łamane są prawa człowieka, tylko dlatego, że dokonuje się tutaj obrona podstawowych praw człowieka. Brakuje słów na opisanie tego zapętlenia dygnitarzy Unii Europejskiej – wskazał ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr, etyk i wykładowca akademicki, podczas „Aktualności dnia” w Radiu Maryja.

[TYLKO U NAS] Ks. prof. P. Bortkiewicz o zawieszeniu hiszpańskiego nauczyciela, który mówił, że są tylko dwie płcie: Mamy do czynienia z ogromną bezpardonową dyktaturą ideologiczną, która przeczy faktom i rozumowi

To jest prymat siły związanej z ideologią nad rozumem, a więc ta zasada, którą w Polsce się szczycimy na Uniwersytecie Jagiellońskim: ratio quam vis (bardziej rozum niż siła), dzisiaj zostaje całkowicie porzucona. Dzisiaj mamy do czynienia z ogromną bezpardonową dyktaturą ideologiczną, która przeczy faktom, przeczy rozumowi. To jest niewątpliwie oznaka schyłku, kryzysu naszej cywilizacji. To jest znak jakiejś barbarii, która wypiera cywilizację. Ta sytuacja przypomina najazd Hunów i nie wiem, czy nie obrażam w tym momencie Hunów z ich kulturą i z ich cywilizacją w stosunku do tego barbarzyństwa, która dzisiaj się dzieje – powiedział ks. prof. Paweł Bortkiewicz, etyk, w rozmowie z Redakcją Informacyjną Radia Maryja o sytuacji hiszpańskiego nauczyciela, który został zawieszony za mówienie, że istnieją tylko dwie płcie.

[TYLKO U NAS] Ks. prof. P. Bortkiewicz: Dziś trzeba nam robić rachunek sumienia ze zniewalania wolności w nas

Nie raz zdumiewa mnie beztroska (a może bezmyślność) ludzi, którzy idą dziś przez życie publiczne, krzycząc słowo „wolność”. Śmiem twierdzić, że są to ludzie, którzy kompletnie nie pojmują tego pojęcia, mylą je. To tak, jakby być wolnym – ich zdaniem – oznaczałoby uwolnić się od wszystkich zobowiązań w stosunku do drugiego człowieka. Dziś trzeba nam robić rachunek sumienia ze zniewalania wolności w nas – powiedział ks. prof. Paweł Bortkiewicz, etyk, w felietonie „Myśląc Ojczyzna” na antenie TV Trwam.

[TYLKO U NAS] Ks. prof. P. Bortkiewicz TChr o czwartym przykazaniu: Aby dzieci mogły czcić swoich rodziców, muszą być uważane i przyjmowane jako dar Boga

Czcij Ojca i Matkę powiada czwarte Przykazanie Boże, ale żeby dzieci mogły czcić swoich rodziców, muszą być uważane i przyjmowane jako dar Boga. Każde dziecko jest darem Boga. Dar to trudny niekiedy do przyjęcia, ale zawsze dar bezcenny. Trzeba najpierw zmienić stosunek do dziecka poczętego, nawet jeśli pojawiło się ono nieoczekiwanie. Nigdy nie jest intruzem ani agresorem. Jest ludzką osobą, zatem ma prawo, aby rodzice nie skąpili mu daru z samych siebie, choćby wymagało to od nich szczególnego poświęcenia – przytoczył ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr, teolog, w felietonie „Myśląc Ojczyzna” na antenie TV Trwam.

[TYLKO U NAS] Ks. prof. P. Bortkiewicz: Współczesna kultura odwodzi kobiety od macierzyństwa, wmawiając, że jest ono wręcz wyrazem zniewolenia, uniżenia i upodlenia

Współczesna kultura odwodzi kobiety od macierzyństwa, wmawiając, że jest ono wręcz wyrazem zniewolenia, uniżenia i upodlenia. W tej sposób obdziera się kobietę z jej piękna – powiedział ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr, etyk, w piątkowym felietonie z cyklu „Myśląc Ojczyzna” w TV Trwam.

[TYLKO U NAS] Ks. prof. P. Bortkiewicz: W  ostatnim czasie widać odrodzenie kobiet prawdziwie świadomych swojej godności

Z postawą nieobecności ojca wiązała się coraz bardziej milcząca i gasnąca wręcz obecność mężczyzn w życiu Kościoła, ostatecznie przeradzająca się w nieobecność, która miała być zastąpiona promocją kobiety. To była promocja feministyczna, która doprowadziła kobietę do utraty kobiecości. Jednak w ostatnim czasie widać odrodzenie kobiet prawdziwie świadomych swojej godności. Ich piękno kontrastuje z obliczem feministek. Ten kontrast powinien do nas przemawiać – powiedział ks. prof. Paweł Bortkiewicz, etyk, w felietonie „Myśląc Ojczyzna” na antenie TV Trwam.

[TYLKO U NAS] Ks. prof. P. Bortkiewicz: Nie ulegajmy reżimowi i dyktaturze kłamstwa, Brońmy prawdy o małżeństwie i rodzinie

Trzeba wracać do prostych pojęć i przeczyć zakłamaniu, że istnieje rodzic A i rodzic B. Nawet na szalce Petriego, na której dokonuje się reprodukcja in vitro, nie ma preparatu A i preparatu B, ale są komórki rozrodcze mężczyzny i kobiety, ojca i matki dziecka. Trzeba, żebyśmy przeciwstawiali się w sposób mocny, zdecydowany i wyrazisty reżimowi kłamstwa – zaznaczył ks. prof. Paweł Bortkiewicz, etyk, w felietonie „Myśląc Ojczyzna” w TV Trwam.