Wpisy

[TYLKO U NAS] Ks. prof. P. Bortkiewicz TChr: Św. Jan Paweł II upomniał się o godność człowieka i prawo człowieka do wolności religijnej. Potwierdził to w dniu inauguracji pontyfikatu, kiedy wypowiedział słowa: „Nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi”

Wielkie oczekiwania względem konklawe były w Polsce, która w bardzo konkretny sposób doświadczała tęsknoty za światem wolnym i przynależnością do niego. Wtedy dokonuje się wybór ks. kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową – powiedział ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr, etyk, w programie „Rozmowy niedokończone” w Telewizji Trwam.

[TYLKO U NAS] Ks. prof. P. Bortkiewicz: Św. Jan Paweł II przypominał, że łaknąć i pragnąć sprawiedliwości jest związane z poszanowaniem prawa do życia

Papież przypomniał dobitnie, że łaknąć i pragnąć sprawiedliwości jest związane z poszanowaniem prawa do życia. Mówił: „Ludzkie kodeksy prawa bronią życia i każą zabójców”. Tak powinno być skonstruowane sprawiedliwe prawo. To powinno stanowić fundament ludzkiej cywilizacji, ładu politycznego, porządku społecznego – wskazał ks. prof. Paweł Bortkiewicz, etyk, w felietonie „Myśląc Ojczyzna” w TV Trwam.

[TYLKO U NAS] Ks. prof. P. Bortkiewicz o XVI Zgromadzeniu Ogólnym Biskupów: Synod powinien zasłuchać się w Chrystusa, a nie opinię społeczną; słuchanie bardziej ludzi niż Boga prowadzi do destrukcji Kościoła

Idea współpracy osób duchownych i świeckich w ramach synodu jest słuszna, o ile wzajemne wsłuchiwanie się i współdziałanie będzie zasłuchaniem w Chrystusa, a nie w głosy opinii społecznej. Mówię o tym w kontekście drogi synodalnej w Niemczech, która pokazuje na przykładzie tamtejszego Kościoła lokalnego, że słuchanie bardziej ludzi niż Boga prowadzi do destrukcji Kościoła – zaznaczył w rozmowie z Redakcją Informacyjną Maryja ks. prof. Paweł Bortkiewicz, etyk.

[TYLKO U NAS] Ks. prof. P. Bortkiewicz TChr: Niezmiernie potrzebne jest przypominanie roli i znaczenia przykazania „Nie zabijaj!”

30 lat temu w Radomiu św. Jan Paweł II mówił o porządku sprawiedliwości, przypominając zarazem, że tematem jego pielgrzymki jest „Dziesięć Słów Boga” – Dekalog. Podkreślał: „W samym centrum tego porządku leży przykazanie «nie zabijaj». Zakaz stanowczy i absolutny, który równocześnie afirmuje prawo życia każdego człowieka”. Niezmiernie potrzebne jest przypominanie roli i znaczenia tego przykazania. Przykazania „Nie zabijaj!” – zwracał uwagę ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr, bioetyk, w swoim felietonie z cyku „Myśląc Ojczyzna” na antenie TV Trwam.

[TYLKO U NAS] Ks. prof. P. Bortkiewicz TChr: Wobec Eucharystii wymagany jest bezwzględny szacunek

Wobec Eucharystii wymagany jest bezwzględny szacunek. Musimy pamiętać, że Eucharystia jest żywą obecnością Chrystusa. Przed nami staje sam Bóg, a postawa, która ma być wobec Niego okazana, jest postawą najgodniejszą, czyli przede wszystkim postawą klęczącą. Wiemy, że ze względów zdrowotnych mogą wystąpić uwarunkowania, nad którymi dzisiaj można dyskutować, bo powodują alternatywne sposoby dla niektórych ludzi, ale one są wtórne w stosunku do pierwszorzędnej zasady – mówił ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr, bioetyk, wykładowca akademicki, w audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja.

[TYLKO U NAS] Ks. prof. P. Bortkiewicz TChr: Cechą pokolenia Jana Pawła II jest poznawanie dziedzictwa tego świętego

Cechą pokolenia Jana Pawła II jest poznawanie dziedzictwa tego świętego. Trzeba wiedzieć nie tylko, że św. Jan Paweł II był, ale kim był i czego nauczał. Powinniśmy starać się wcielać w życie to, co do nas mówił. […]. Ponadto pokolenie Jana Pawła II stara się naśladować elementy duchowości tego świętego – powiedział ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr, bioetyk, wykładowca akademicki, w audycji „Aktualności dnia” w Radiu Maryja.

[TYLKO U NAS] Ks. prof. P. Bortkiewicz TChr o beatyfikacji ks. kard. Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej: To pasjonująca przygoda świętości

Łączy ich świętość. Interesująca jest droga ich świętości oraz duchowa przyjaźń, która wywiązała się między Matką Elżbietą Różą Czacką a księdzem Stefanem Wyszyńskim. To pasjonująca przygoda świętości. Tak naprawdę dzieje ich przyjaźni zacząłem odkrywać w ostatnich dniach, kiedy zacząłem czytać niedawno opublikowane listy między Matką Elżbietą Różą Czacką a ks. Stefanem Wyszyńskim. Za tymi listami stoi dzieło Lasek oraz głębokie pochylenie się nad tajemnicą człowieka cierpiącego – powiedział ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr, bioetyk, wykładowca akademicki, w programie „Rozmowy niedokończone” w TV Trwam.

Niektóre wyższe uczelnie w Polsce przygotowuje tzw. plany równości płci. Ks. prof. P. Bortkiewicz: Szkoła wyższa nie jest przestrzenią do promowania płciowości człowieka, lecz jest instytucją edukacyjną

Część wyższych uczelni w Polsce przygotowuje tzw. plany równości płci – alarmuje „Nasz Dziennik”. Swoje plany w tej kwestii w ubiegłym roku zatwierdził już Uniwersytet Warszawski. Teraz przyjęcie własnego dokumentu finalizuje Politechnika Krakowska. Wkrótce w ślad za nimi mogą pójść też inne polskie uczelnie.

[TYLKO U NAS] Ks. prof. P. Bortkiewicz: Politycy UE często odwołują się do haseł z rewolucji francuskiej – pozbawionych prawdy i zagrażających człowiekowi

Hasła rewolucji francuskiej były oderwane od fundamentu, zostały ustawione w opozycji do Boga. Rewolucja miała charakter laicki, oświeceniowy, ale trzeba powiedzieć wprost – miała charakter ateistyczny. Hasła stały się pozbawione prawdy i zaczęły zagrażać człowiekowi. Równość, jak dziś wiemy, jest hasłem ewidentnej dyskryminacji ludzi normalnych, prawych i uczciwych. Do tych haseł często odwołują się politycy Unii Europejskiej – powiedział ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr, wykładowca akademicki UAM w Poznaniu i WSKSiM w Toruniu, etyk, w audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja.

[TYLKO U NAS] Ks. prof. P. Bortkiewicz: Presja Unii Europejskiej wywierana wobec rządu i narodu węgierskiego jest bardziej drastyczna, niż działania, które UE próbuje podejmować w stosunku do rządów dyktatorskich Putina czy Łukaszenki

Presja wywierana wobec rządu i narodu węgierskiego jest bardziej drastyczna, niż próby presji, które Unia Europejska próbuje podejmować w stosunku do rządów dyktatorskich, takich jak rząd Putina czy Łukaszenki, gdzie presje są bardziej symboliczne, niż realne. Natomiast, jak się okazuje, w stosunku do państw członkowskich presja może być wywarta w sposób bardzo silny i to nie dlatego, że łamane są prawa człowieka, tylko dlatego, że dokonuje się tutaj obrona podstawowych praw człowieka. Brakuje słów na opisanie tego zapętlenia dygnitarzy Unii Europejskiej – wskazał ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr, etyk i wykładowca akademicki, podczas „Aktualności dnia” w Radiu Maryja.