Wpisy

Audycja dla Małżonków i Rodziców: Radość spotkania

Iga i Konrad Grzybowscy, założyciele Fundacji Ster na Miłość, zaangażowani w Ruch Czystych Serc Małżeństw; ks. Paweł Nowacki, diecezjalny duszpasterz akademicki diecezji kaliskiej

Audycja dla Małżonków i Rodziców: Czas przebaczenia i pojednania

ks. Marek Borowski, pallotyn, administrator Prowincji Poznańskiej Pallotynów p/w Zwiastowania Pańskiego, od wielu lat moderator Domowego Kościoła Joanna i Robert Słocińscy, odpowiedzialni za Domowy Kościół w archidiecezji poznańskiej

Audycja dla Małżonków i Rodziców: Adopcja to dobra opcja!

Magdalena Lesiak, Dyr. Archidiecezjalnego Ośr. Adopcyjnego w Łodzi, Prezes Stow. Katolickich Ośrodków Adopcyjnych w Polsce, Paulina Kowalska, Katarzyna Łukomska

Audycja dla Małżonków i Rodziców: Od cichych dni się zaczyna…

Monika Zając, dziennikarka, publicystka, doradca życia rodzinnego, Renata i Józef Nowakowie, odpowiedzialni za Domowy Kościół w diec. Lubelskiej, ks. dr Jacek Sereda, duszpasterz rodzin diec. siedleckiej

Audycja dla Małżonków i Rodziców: Leśna szkoła służby – Harcerstwo Katolickie

phm. Jakub Siekierzyński, szef Centrum Rozwoju Skautów Europy; hm Joanna Czermińska, hufcowa warszawska; Robert Nuszkiewicz, szczepowy, zaangażowany w skauting jako rodzic; phm. Magdalena Wójcik, drużynowa.