Wypłyń na głębię – DUC IN ALTUM

Audio MP3
Pobierz

Starożytna Duchowość Liturgiczna

Przedstawiany tydzień temu św. Grzegorz Wielki, na liście swoich licznych
zasług dla życia Kościoła ma jeszcze troskę o liturgię. Odgrywa ona bowiem
ważną rolę w duchowości. Słusznie przypomina Sobór Watykański II, że Eucharystia
jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego.
Tym bardziej troska papieża Grzegorza o liturgię zasługuje na uznanie, że w
tamtych czasach wielka różnorodność form celebracji i tradycji kultowych nie
sprzyjała jedności Kościoła, o którą zarówno jako papież, jak i gorliwy duszpasterz
nie mógł nie zabiegać…

drukuj