TK w Niemczech uznał zakaz działalności firm oferujących eutanazję za niezgodny z niemiecką ustawą zasadniczą

Audio MP3

Pobierz

drukuj