Telewizyjny Uniwersytet Biblijny – wykład I (Stworzenie świata)

Wykładowcy: ks. prof Henryk Witczyk, ks dr Adam Kubiś


Pobierz Pobierz

 

13 października o godz. 10:00 w TV Trwam ruszył Telewizyjny Uniwersytet Biblijny. Program będzie emitowany na żywo w co drugą sobotę miesiąca. Pierwsza audycja dotyczyła stworzenia świata.

Gośćmi pierwszego spotkania byli ks. prof. Henryk Witczyk, członek Papieskiej Komisji Biblijnej, profesor i dyrektor Instytutu Nauk Biblijnych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz ks. dr Adam Kubiś, profesor Instytutu Nauk Biblijnych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Podstawowym tekstem biblijnym, które było źródłem myślenia o stworzeniu świata była Księga Rodzaju, rozdz. 1.
Jak zaznaczył ks. prof. Henryk Witczyk w swoim wykładzie, słowa o stworzeniu świata, zawarte w Piśmie św. odkrywają przed człowiekiem tajemnicę jego istnienia.

– Pismo św. mówiąc o stworzeniu świata odsłania przed nami tajemnicę istnienia, sensu tego świata, a równocześnie mówi o wielkości Boga i wielkości człowieka. O roli człowieka w tymże świecie, a zarazem o relacji świata do człowieka – powiedział ks. profesor Henryk Witczyk.

Autorzy natchnieni Pisma św. korzystają z ówczesnego, prawie 2,5 tyś. lat temu obrazu świata, takiego jaki oni widzieli. Ten obraz świata ukazuje ważne prawdy religijne, które dotyczą celu i sensu świata, a także roli i miejsca człowieka w nim – podkreślił ks. prof. Henryk Witczyk.

– Nauka pokazuje inną konstrukcję świata, ale przy pomocy tego starożytnego obrazu świata autorzy biblijni ukazują nam niesamowicie ważne prawdy religijne, prawdy pochodzące z Objawienia Bożego i dotyczące celu, sensu świata oraz roli i miejsca człowieka, jego wielkości w tymże właśnie świecie – dodał ks. profesor Henryk Witczyk.

Jak zaznaczył ks. dr Adam Kubiś, pomocne w zrozumieniu sensu opisu świata, miejsca i czasu w jakim dany opis powstał, jest spojrzenie na tło.

„Zgodnie z wytycznymi papieskiej komisji biblijnej, która mówi aby uchwyci sens jakiegokolwiek tekstu biblijnego musimy dotrzeć do niego, przez metodę historyczno- krytyczną do jego miejsca powstania”– podkreślił ks. dr Adam Kubiś.

Uczestnicy Telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego mogą ubiegać się o członkostwo w Dziele Biblijnym. Więcej informacji na ten temat na stronie www.biblista.pl

drukuj