Telewizyjny Uniwersytet Biblijny: Liczby – symbolika i zastosowanie w Piśmie Świętym

 


Pobierz

Pobierz
Liczby odgrywają w Piśmie Świętym bardzo ważną rolę. Nie oznaczają one jedynie wartości w oznaczaniu miar i wag lub odległości, ale także przyjmują symboliczne znaczenie. Tak jest np. w przypadku liczb: 7, 12, 40 oraz ich wielokrotności 70 lub 144 tysiące. Treścią kolejnego wykładu Katedry Filologii Biblijnej będzie omówienie znaczenia tych liczb i interpretacja tekstów, w których one występują. Wyjaśnione także będą: długość wieku patriarchów (np. 969 lat), ilość złowionych ryb (153) oraz tajemnicza liczba-imię z Apokalipsy (666).

drukuj