ŚDM Kraków 2016. Słowo powitania ks. kard. Stanisława Dziwisza

 

Drodzy młodzi Przyjaciele!

Wybiła godzina, na którą czekaliśmy od trzech lat.

Czekaliśmy od dnia, w którym Papież Franciszek ogłosił w Rio de Janeiro, że następny Światowy Dzień Młodzieży odbędzie się w Polsce – w Krakowie.

Cieszymy się z obecności ks. Kardynała i delegacji z Rio de Janeiro. Dziękuję Wam, że przybyliście tu do nas, aby przekazać nam radość Światowych Dni Młodzieży.

Zegar umieszczony na fasadzie Bazyliki Mariackiej w sercu historycznego Krakowa odmierzał dni, godziny, minuty i sekundy dzielące nas od chwili, którą teraz przeżywamy.

Ale ważniejszy zegar, rejestrujący myśli i uczucia w naszych sercach, przygotowywał nas duchowo do rozpoczynającego się dziś spotkania młodych uczniów Mistrza Nazaretu.

Przybyliście ze wszystkich kontynentów i narodów, ze wschodu i zachodu, z północy i południa naszego globu. Przynosicie ze sobą wiele doświadczeń. Nosicie w sobie wiele pragnień. Mówicie wieloma językami. Ale od dziś wszyscy będziemy ze sobą rozmawiać językiem Ewangelii. To język miłości. To język braterstwa, solidarności i pokoju.

Witam was wszystkich bardzo serdecznie w mieście Karola Wojtyły – świętego Jana Pawła II. On w tym mieście dorastał do służby Kościołowi, i stąd wyruszył na drogi świata, by głosić Ewangelię Jezusa Chrystusa. Witam was w mieście, w którym w sposób szczególny przeżywamy tajemnicę i dar Bożego Miłosierdzia.

Cari amici – benvenuti a Cracovia!
Dear friends – welcome to Cracow!
Chers amis – bienvenus à Cracovie!
Liebe Freunde – herzlich willkommen in Krakau!
Queridos amigos – bienvenidos a Cracovia!
Дорогие Друзья! Добро пожаловать в Краков!

Witam i pozdrawiam wszystkich kardynałów, arcybiskupów i biskupów tak licznie zgromadzonych w Krakowie, na tych błoniach już uświęconych przez św. Jana Pawła II, przez Ojca Świętego Benedykta XVI i będą święcone obecnością obecnego papieża Franciszka.

Witam bardzo serdecznie oficjalną delegacje Patriarchatu Moskiewskiego z metropolitą na czele.

Witam i pozdrawiam wszystkich kapłanów koncelebrujących tę Mszę świętą, otwierającą Światowy Dzień Młodzieży 2016 w Krakowie. A wraz z wami wszystkimi, uczestnikami tej Eucharystii, kieruję pozdrowienia do młodzieży całego świata i do wszystkich ludzi dobrej woli. Chcemy wam powiedzieć, że pragniemy żyć w pokoju i modlimy się o dar pokoju dla naszego niespokojnego świata, aby ustała w nim przemoc i niesprawiedliwość, aby nikt nie umierał w nim z głodu. Modlimy się, aby doszła do głosu prawda, że wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami, bo jesteśmy dziećmi jednego Boga. W miłosiernym Sercu Boga jest miejsce dla nas wszystkich!

Modlimy się w tej Mszy św. za wszystkie ofiary zamachów terrorystycznych w ostatnim czasie, a w sposób szczególny módlmy się za kapłana, który poniósł dzisiaj śmierć i to podczas sprawowania Eucharystii we Francji.

Siostry i bracia, otwórzmy nasze serca na przyjęcie słowa Bożego i daru Eucharystii. Niech pośrodku nas stanie ukrzyżowany i zmartwychwstały Pan, Zbawiciel świata. Powierzmy Mu wszystkie nasze myśli i uczucia, nadzieje i oczekiwania związane z rozpoczynającym się świętem wiary młodego Kościoła.

A ponieważ świadomi jesteśmy naszych niewierności i grzechów, przeprośmy za nie Boga, byśmy mogli wspólnie i z czystym sercem sprawować Najświętszą Ofiarę.

drukuj