Reportaż. W służbie ludziom i przyrodzie. PZŁ Tarnobrzeg – cz. II

Łowiectwo to nie tylko las i łowisko, to także szereg innych aktywności związanych m.in. z kulturą, patriotyzmem, sportową rywalizacją czy edukacją. Myśliwi skupieni w Tarnobrzeskim Okręgu Polskiego Związku Łowieckiego dzielą się z lokalną społecznością swoją pracą, pasją i umiejętnościami.

drukuj