Pamięć trwalsza niż skała cz. 1

 

Kołomyja była jednym z większych miast II Rzeczypospolitej. Do tej pory można odnaleźć w niej ślady polskości. Przykładem tego jest cmentarz rzymsko-katolicki, z licznymi polskimi nagrobkami. Próbę uratowania niszczejącej i zapomnianej nekropolii, podejmuje od kilku lat Towarzystwo Miłośników Kultury Kresowej z Wrocławia.

drukuj