Prace konserwatorskie plafonu z 1709 r. autorstwa Krystiana Fryderyka Falkenberga w kościele pw. Bożego Ciała w Gdańsku

 

Prace polegają na konsolidacji łuszczącej się warstwy malarskiej, która odspoiła się od podłoża oraz na odtworzeniu zmienionych i zdegradowanych kolorystycznie części malowidła. Zabytkowy kościół pw. Bożego Ciała jest późnogotycką budowlą z 1395 r. W XVI w. podczas walk z Krzyżakami budynek uległ spaleniu i został odbudowany.

drukuj