Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy na Ostrowie Lednickim – konferencja prasowa prezentująca najnowsze odkrycia archeologiczne na wyspie

 

Podczas prowadzonych w 2020 r. prac wykopaliskowych w toni jeziora odkryto elementy wczesnośredniowiecznych i średniowiecznych mostów oraz przedmioty potwierdzające najwyższą wartość historyczną i naukową Ostrowa Lednickiego.

drukuj