Felieton „Spróbuj Pomyśleć”

Audio MP3
Pobierz

Szczęść Boże!

Jak niezwykłe są czasy, w których nam przyszło żyć, wiemy z własnych obserwacji
i przemyśleń, często inspirowanych i pogłębianych przez ludzi cieszących
się naszym zaufaniem, w szczególności przez księży i zakonników, którzy potrafią
odczytać znaki dla innych zakryte. Pilnie więc korzystajmy z nauczania osób,
które więcej od ludzi świeckich wiedzą o sprawach najważniejszych.
W dobie transmisji radiowych, telewizyjnych i internetowych możemy "na
żywo"
słyszeć i widzieć następcę św. Piotra. W jednej chwili nauczanie samego Ojca
Świętego jest dostępne wszystkim tym wiernym, którzy korzystają ze zdobyczy
współczesnej techniki.
Rozwinięty transport kolejowy, drogowy i lotniczy umożliwia wielu członkom
kościoła katolickiego bezpośrednie uczestnictwo w nabożeństwach prowadzonych
przez następcę św. Piotra. Po przemierzeniu z nieznaną dotychczas prędkością
i wygodą setek, tysięcy kilometrów nagle można znaleźć się w miejscu, w którym
sam papież przewodniczy mszy św.
Są wśród nas seniorzy w wieku 80, 90, a nawet 100 lat. Słuchając relacji
z ich młodości, przenosimy się w świat już nieistniejący i zapominany. Świat
ludzi z powodu biedy i wojen słabo wykształconych, często niepiśmiennych,
dla których jedynym źródłem informacji było niedzielne kazanie. Wielu wspaniałych
polskich księży i zakonników przez dziesięciolecia podejmowało trud misyjny
i cywilizacyjny na słabo rozwiniętych, bardzo ubogich obszarach naszej Ojczyzny
w jej poprzednich i obecnych granicach. Można sobie wyobrazić jak długa była
droga słów ówczesnych papieży do wiernych z zaszytej gdzieś wśród lasów,
pól i bagien parafii kościoła rzymsko-katolickiego.
Inna niezwykłość naszych czasów, to trwałość pokoju, którym Pan Bóg obdarzył
nasz kraj. Miliony Polek i Polaków urodzonych po 1945r. zaczynają przechodzić
na regularną emeryturę, przez całe swoje życie nie zaznawszy okropieństw
wojny. Nie pomniejszając znaczenia ofiar zbrodni terroru komunistycznego
i pamiętając o stałym dążeniu Sowietów do podpalenia świata, trzeba zdać
sobie sprawę z faktu, że całe życie poza teatrem wojny było przywilejem niewielu
pokoleń Polaków.
Co do licznych przełomowych wydarzeń powszechnie uznawanych za cudowne, co
do błogosławionej w naszej i całego świata historii roli Prymasa Tysiąclecia
Stefana kard. Wyszyńskiego i Ojca Świętego Jan Pawła II wszyscy współcześni
mają własne spostrzeżenia i utrwalone opinie, bowiem sami byli niemal świadkami
działalności tych Wielkich Sług Bożych, albo przynajmniej korzystają z Ich
dorobku, jak na razie w życiu doczesnym.
Na tym tle Polska przygotowuje się do przyjęcia pielgrzymki Ojca Świętego
Benedykta XVI, który w dniu urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II udziela audiencji
panu premierowi Kazimierzowi Marcinkiewiczowi. W tym samym dniu w Warszawie
Prezydent RP prof. Lech Kaczyński, syn powstańca warszawskiego, gości Prezydenta
Republiki Federalnej Niemiec dr. n. ekon. Horsta Koehlera, urodzonego w 1943r.
w Skierbieszowie koło Zamościa w wielodzietnej chłopskiej rodzinie sprowadzonej
z Besarabii w celu objęcia gospodarstwa po wymordowanych lub wypędzonych
mieszkańcach Zamojszczyzny.
W dniu 18. maja 2006r. ma miejsce jeszcze jedno spotkanie, o równie niezwykłej
wymowie. Oto z okazji 86. rocznicy urodzin naszego Ojca Świętego władze miast
Zgorzelec i Goerlitz postanowiły Mostowi Granicznemu nadać imię Jana Pawła
II i odsłonić pamiątkowe tablice. Msza św. w kościele św.
Bonifacego, przejście jej uczestników przez Most Miejski, okolicznościowe
przemowy, odsłonięcie i poświęcenie tablicy znajdującej się po stronie niemieckiej,
a wkrótce potem – po stronie polskiej Nysy Łużyckiej, to główne punkty uroczystości
w Zgorzelcu, woj. dolnośląskie i Goerlitz, Saksonia.
Każdy, kto zna sytuację polityczną w przedzielonym Nysą mieście zwanym Zhorjlec
przez rodzimych Serbołużyczan, zdaje sobie sprawę z niezwykłości tego wydarzenia.
Za sprawą Ojca Świętego Jana Pawła II dokonują się zasadnicze przemiany w
duszach ludzkich. Nienawiść pierzcha przed miłością. Cywilizacja śmierci
ustępuje cywilizacji pełni życia z poszanowaniem godności osoby ludzkiej.
Zmory przeszłości przestają decydować o teraźniejszości, niszczyć przyszłość.
Kiedy prawda wyzwoli prawdziwe pojednanie, spotęgowanie się siły duchowej
Polaków i Niemców spowoduje, że staniemy przed kolejnym przełomowym wydarzeniem,
które uznamy za cudowne. Ojciec Święty Benedykt XVI przywróci Europę Chrystusowi
i w tej Europie chrześcijanie już więcej nie będą prześladowani.

Z Panem Bogiem

dr Zbigniew Hałat

drukuj