2 mln ha upraw w ok. 1,5 tys. gmin w całej Polsce zostało dotkniętych suszą

Audio MP3
Pobierz
drukuj